เผยแพร่งานผู้สอน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บทความการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ (ครูสุมาลี นิกรเสน-วท.ปทุมธานี) pimporn 709
2 การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาพิมพ์ดีดไทย 2 ครูเพ็ญรุ่ง วีระพงษ์ (วอศ.สิงห์บุรี) pimporn 1399
3 ฝึกเขียนชวเลขเบื้องต้น โดย ครูทัศนีย์ ปรมาตร (วอศ.กาญจนบุรี) pimporn 4614
4 บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย 2 pimporn 1285
5 สื่อออนไลน์ครูนิภาพร (วท.ปราจีนบุรี) pimporn 941
6 บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ pimporn 1145
7 บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการโดยใช้เอกสารประกอบการสอน pimporn 1018
8 บทคัดย่อ ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนวิชาเลขานุการ pimporn 1129