ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้สาขาเลขานุการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตัวอย่างแผนการจัดการฯ ประเมินตามสภาพจริง-การทำ Avatar pimporn 867
2 ตัวอย่างการวิเคราะห์รายวิชาพิมพ์ดีดไทย 2 pimporn 2416
3 ตัวอย่างการวิเคราะห์รายวิชางานสารบรรณ เขียนในรูปแบบสมรรถนะ pimporn 1671
4 หลักสูตรใหม่ ปวช. สาขางานเลขานุการ ควรจะเป็นอย่างไร pimporn 2171
5 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาพิมพ์ดีดไทย เขียนในรูปแบบสมรรถนะ pimporn 2802
6 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาการจัดเก็บเอกสาร เขียนในรูปแบบสมรรถนะ pimporn 1547
7 ตัวอย่างใบช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมชุดสำนักงานในงานเลขานุการ pimporn 2678
8 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงาน (แผนฯ การเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1015
9 การอำนวยการสำนักงาน (แผนฯ การเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1057
10 การจัดองค์การสำนักงาน (แผนฯ การเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1145
11 วางแผนงานสำนักงาน (แผนฯ การเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1220
12 ขอบเขตงานสำนักงานและงานเลขานุการ (แผนฯ การเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1183
13 แรกก้าวร่วมกัน (แผนการสอนการเลขานุการบริหาร 2) pimporn 1326
14 ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ pimporn 1597
15 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ โดยครูสุภาณี เอาทองทิพย์ วท.ตรัง pimporn 1723
16 ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ เรื่อง การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) pimporn 1936
17 นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร pimporn 1184
18 ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา เลขานุการ pimporn 1860
19 ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การจัดเก็บเอกสาร pimporn 1644
20 ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา งานสารบรรณ pimporn 1793
21 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้สอนสาขาเลขานุการ pimporn 2113