ประเทศที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานในเพศเดียวกัน  มีประเทศอะไรกันบ้างเมื่อปี พ.ศ.  ดูได้ที่นี่