เป็นยุคที่ปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะภาษาไทย  ดูได้ที่นี่