ศัพท์บางคำในพจนานุกรมไทย-บาลี  ดูหลายคำที่นิยมใช้  จะเรียกว่าอย่างไร  อ่านได้ที่นี่