บริษัทในฝั่งญี่ปุ่นหรืออเมริกา  มาไทยเราปีใด  เกิดกันหรือยัง  ดูได้ที่นี่