เป็นพฤติกรรมที่ควรเลี่ยงปฏิบัติในสำนักงาน  ดูได้ที่นี่