คำไทยที่มาจากภาษาโปรตุเกส  มีคำว่าอะไรบ้าง  ดูได้ที่นี่