การใช้คำว่า  "เช่น"  และ "เป็นต้น"  ใช้ด้วยกันได้หรือไม่  ดูได้ที่นี่