วิชา โครงงาน 2 หน่วยกิต  จะจัดการอย่างไร อ่านได้ที่นี่