วิชา โครงงาน 4 หน่วยกิต  จะจัดการอย่างไร  อ่านได้ที่นี่