ปรับปรุงวิชา ประวัติศาสตร์ฯ ในระดับ ปวช.  และเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ ปวส.  แก้ไขปรับปรุงใหม่  อ่านได้ที่นี่