วิชา "การเป็นผู้ประกอบการ"  ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  มีความสำคัญอย่างไร และจะจัดการอย่างไรในสถานศึกษา ในอาชีวศึกษา  มาดูกันได้ที่นี่