สองคำนี้  จะใช้ได้ในเอกสารหรือไม่อย่างไร  อ่านได้ที่นี่