สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา เขาเรียนอะไรกัน  ดูได้ที่นี่