คำนี้ กระด้างภัณฑ์-ละมุมภัณฑ์ จริงหรือ?  ดูจากคลิปนี้นะคะ