หนังสือภายนอก มีรายละเอียดต่าง ๆ  มาทบทวนกันว่า  ส่วนประกอบดังต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่อยู่ในหนังสือภายนอกหรือไม่  ทดสอบเกมได้ที่นี่

 

 

Created by Pimporn Sarichun
January 2017