มารู้จักฟอนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ว่า เป็นฟอนต์ของใคร และฟอนต์สารบรรณเกิดขึ้นเมื่อใด  ดูได้ที่นี่