การเก็บไฟล์เอกสารไว้ที่ Hotmail หรือ Outlook  ดาวน์โหลดได้ที่นี่