ขั้นตอนการใส่เสียงใน PPt. เบื้องต้น  ดาวน์โหลดที่นี่