ขั้นตอนการวาดภาพกระทง ด้วย PPt.  ดาวน์โหลดได้ที่นี่