เป็นข้นตอนการทำภาพแบบเรขาคณิต หลาย ๆ แนว  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่