ทดสอบการฝึกเขียนและอ่านชวเลขไทย-ตัวพยัญชนะภาษาไทย จากตารางด้านล่าง เมื่อทบทวนด้วยการอ่านและเขียนเป็นตัวชวเลขแล้ว    ลองทดสอบได้ที่นี่นะคะ  

 

 

Text : นางเกศสุดา  หอมลา
Created by Pimporn Sarichun 
December 2016

 

 

Created by Pimporn Sarichun
December 2016