ทดสอบการฝึกเขียนและอ่านชวเลขไทย-ตัวพยัญชนะภาษาไทยจากตารางด้านล่าง ให้ดูและฝึกเขียน   เมื่อคิดว่า พอจะทำได้แล้วลองทดสอบได้ที่นี่

 

 

พยัญชนะและตัวชวเลข
Text : นางเกศสุดา  หอมลา
Created by Pimporn Sarichun
December 2016

 

 

 

แบบฝึกสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่

 Created by Pimporn Sarichun 
December 2016