มาทดสอบคำย่อที่เขียนเช่นเดียวกันกับพยัญชนะ  ได้จากลิงค์นี้

 


Created by Pimporn Sarichun
December 2016