เมื่อเราสร้างรูปภาพใน ppt แล้ว จะสามารถทำให้เป็นนามสกุลรูปภาพได้ด้วยเช่นกัน อ่านได้ตามลิงค์นี้