เราใช้ Facebook ในการทำงานหรือในการใช้เป็นสื่อสารในเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน ดังนั้น เมื่อคนส่วนใหญ่ใช้กันแล้ว ลองมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนดูก็น่าจะเกิดประโยชน์  ซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่จะเอื้อต่อการจัดการเรียนฯ  มีอะไรกันบ้างมาดูตามลิงค์นี้

 

 

Created by Pimporn Sarichun
October 2016