เป็นการสร้างภาพรูปแบบเรขาคณิต โดยใช้ PPt.  ขั้นตอนมีอย่างไรอ่านต่อได้ที่คู่มือลิงค์นี้

 

 

การทำภาพ Geometric tiles pattern ด้วย PPt.

Created by Pimporn Sarichun
October 2016