เป็นการใช้งานโดยมีอีเมลของ hotmail หรือ outlook  ก็สามารถเข้าถึงการทำงานโดยสร้างแบบสำรวจ หรือแบบฝึกหัด  ทั้งให้เช็คเลือกข้อความ  เติมคำ คำตอบ ใช่/ไม่ใช่  ตัวเลข  อ่านได้จากคู่มือที่ลิงค์นี้ 

 

Created by Pimporn Sarichun
October 2016