ชื่อเมืองต่อไปนี้เป็นชื่อที่้ใช้กันมาตั้งแต่โบราณและเป็นชื่อเดิม  บางชื่ออาจจะไม่คุ้นเคยอีกเลยในปัจจุบัน  มาดูกันว่าชื่อเมืองหล่านี้อยู่ในจังหวัดใด   จะเป็นเกมที่ทำจาก sporcle  เล่นเกมได้ที่ลิงค์นี้