ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสายการบินภายในประเทศ ที่เราสามารถจดจำยี่ห้อได้ พร้อมที่จะเลือกเส้นทางได้อย่างคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ระยะทางการบิน สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย  

วิธีเล่น   คลิก Play จะปรากฏชื่อสายการบิน ให้คลิกเลือกภาพที่ตรงกับชื่อสายการบิน    คลิกตรงนี้