ตั้งแต่เล็กจนเลยเข้าวัยทอง ความผูกพันธ์ในเรื่องของ คนจีน หรือประเพณีวัฒนธรรมจีน อ่านต่อได้ที่นี่