คลิก Play แล้วจะมีข้อความลักษณะนามมาให้ เลือกคลิกรูปภาพวัสดุอุปกรณ์สำนักงานตามลักษณะนาม เข้าไปพิสูจน์กันได้ เข้าไปพิสูจน์กันได้http://www.sporcle.com/games/pomdvt/countable

 
  
Created by Pimporn Sarichun
February 2016