ทดสอบชื่อวัสดุสำนักงาน เมื่อ Play จะมีชื่อวัสดุฯ ให้คลิกเลือกคำศัพท์ที่ตรงกันโดยเลือกที่กรอบสีเขียว ทั้งหมด 13 รายการ ใช้เวลา ? มาเริ่มกัน http://www.sporcle.com/games/pomdvt/stationery-no2

 
 
 
Created by Pimporn Sarichun
February 2016