ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพ่อบ้านทำงานรับใช้ประธานาธิบดีหลายท่านใน ทำเนียบขาว แต่ละ ท่านก็ต่างสไตล์กันออกไป อาชีพพ่อบ้านหรือ butler นี้ มี หลายอย่างคล้าย ๆ กับอาชีพเลขานุการ คือต้องดูแลทุกอย่างให้กับเจ้านาย แต่ อำนวยความสะดวกและดูแล หนักไปในเรื่องส่วนตัว รวมไปถึง การรักษาภาพ ลักษณ์ เสื้อผ้า หน้าผม สุขภาพ

ส่วนคล้ายก็คือ....อ่านต่อได้ที่นี่