มาทบทวนคำศัพท์ชื่ออุปกรณ์กัน เมื่อ Play จะมีศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมา ให้คลิกเลือกรูปภาพที่น่าจะตรงกับศัพท์นั้น ๆ ลองกันว่า 14 คำ จะใช้เวลาเท่าไหร่ ผิดก็สิ้นสุด ต้อง Try again...มาเริ่มกันhttp://www.sporcle.com/games/pomdvt/stationery

 

 

Created by Pimporn Sarichun
February 2016