ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมินตามสภาพจริง ของการสร้าง Avatar โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ฯ  เป็นเพียงตัวอย่างที่สามารถใช้ประเมินการทำงานจากผู้สอนหรือผู้เรียนเอง ลองนำแนวทางไปปรับใช้กับงานอื่น ๆ ดูนะคะ สำหรับคู่มือการทำ Avatar ด้วยโปรแกรม Pocoyize ดาวน์โหลดได้ที่นี่