แจ้ง ผู้สอน ผู้ใช้หลักสูตร  ผู้จบหลักสูตรเลขานุการ ผู้ประกอบอาชีพเลขานุการหรืองานที่เกี่ยวข้องEmbarassed

 

เนื่องจาก สอศ. จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ของทุกประเภทวิชา  ซึ่งหลักสูตรเดิมได้ใช้มาเนิ่นนานแล้ว ตั้งแต่ปี 2545 นับจนถึงปัจจุบันเกือบ 10 ปี  ดังนั้น หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือได้ใช้หลักสูตรเดิม ๆ ที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรค หรือสมรรถนะของงานของสาขาเลขานุการส่วนใดต้องการตัดทิ้งหรือเพิ่มเติม ให้ทันสมัย เหมาะสำหรับการใช้ภายในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ ได้โปรดแจ้งให้ทราบ จะด้วยการ comment ในเว็บนี้หรือส่งข้อความมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การเขียนรายละเอียดนั้น อาจจะเขียนดังนี้  ชื่อวิชา.... จะเป็นแบบเดิม หรือเปลี่ยนให้ทันสมัย  หรือมีวิชาใหม่  เขียนวัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา หรือมีสมรรถนะมาด้วยก็จะดียิ่ง กรุณาแจ้งก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2555

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
พิมพร  ศะริจันทร์{jcomments on}