ทำไมยังใช้พิมพ์ดีด  : อาชีพเลขานุการ


 

   
ทำไมยังใช้พิมพ์ดีด

 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (8 สิงหาคม 2554)

  

พิมพ์ดีดเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  ถือได้ว่า เป็นของใหม่ในยุคนั้น คิดว่า พิมพ์ดีดช่วยผลักดันให้มีการผลิตหนังสือเอกสารและทำให้เพิ่มจำนวนคนที่รู้และฝึกอ่านและเขียนกันก็มากขึ้น ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนในพระมหานคร ต่างหัวเมืองก็เริ่มมีการเผยแพร่ข่าวสารโดยผ่านตัวอักษรเช่นกัน  เมื่อมีพิมพ์ดีดก็ต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการใช้ ดังนั้น โรงเรียนฝึกสอนพิมพ์ดีด ก็เริ่มตั้งขึ้น ทั้งของเอกชนและรัฐบาล บรรจุเป็นหลักสูตรเรียนกันในโรงเรียน หรือเปิดเป็นห้างร้านทำลักษณะเป็นโรงเรียนฝึกสอนกันเป็นรายชั่วโมงเรียนเฉพาะพิมพ์ดีดอย่างเดียว หรือเรียนร่วมกับชวเลข เนื่องจากเข้ามาในยุคสมัยใกล้เคียงกัน

 

ต่อมาพิมพ์ดีดกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับสำนักงาน เพื่อให้การพิมพ์งานนั้นเป็นระเบียบ มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งแบบและขนาดตัวอักษร  รวมถึงรูปแบบของการจัดวางตำแหน่งหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสาร จากอุปกรณ์ราคาแพง  มีตัวแทนจำหน่ายเพียงไม่กี่ยี่ห้อ  การฝึกฝนทักษะการพิมพ์ทำกันเฉพาะสำหรับบางอาชีพ เช่น พนักงานสำนักงาน เลขานุการ นักเขียน นักข่าว วัสดุใช้ประกอบควบคู่กับพิมพ์ดีดเป็นของหายาก ก็กลายกลับเป็นว่า เมื่อจำนวนผู้ใช้หรือผู้ต้องการมาก ราคา ยี่ห้อ วัสดุใช้ประกอบการพิมพ์  การฝึกฝนทักษะการพิมพ์  หลากหลายอาชีพ ก็สามารถเข้าถึงการใช้พิมพ์ดีดได้ไม่ยากอีกต่อไป

จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นต่อความเป็นมาแม้จะแตกต่างในเรื่องเวลา แต่เส้นทางของการเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกลับมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  นอกเหนือจากต้องการความเป็นระเบียบ มีมาตรฐานเดียวกัน คุณสมบัติอื่น ๆ ตามมาของเครื่องใช้สำนักงานชื่อนี้คือ ความรวดเร็ว ประหยัดแรงคนแรงงาน  มีความสามารถและประโยชน์ใช้สอยหลากหลายขึ้น สะดวกในการใช้และพกพา รวมถึงใคร ๆ ก็สามารถใช้เป็น  นี่ยังไม่นึกถึงอนาคต ซึ่งยากจะคาดเดาได้ว่า มันจะเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ มาทำให้เราประหลาดใจได้อีก

 

 pimporn-cortoon

 

เก่าไปใหม่มา อีกสักช่วงหนึ่ง กลุ่ม Generation z  อาจจะทำหน้างง ๆ เมื่อบอกว่า นี่คือเครื่องพิมพ์ดีด จากเครื่องมือที่จำเป็น กลายสภาพไปอยู่บนหิ้ง ตู้เก็บของเก่าหายาก พิพิธภัณฑ์ของสำนักงานซึ่งอดีตประกอบธุรกิจหรือดำเนินการด้านพณิชยการ  ร้านขายของมือสอง  ร้านอาหารหรือร้านกาแฟแบบย้อนยุค เช่นเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอ้วนเทอะทะ   กล่องแคสขนาดใหญ่ หรือวัสดุใช้ควบคู่เช่น แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว หรือแผ่นซีดี ก็ค่อย ๆ เลือนหายไปมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) มาทดแทนด้วย Tablet เป็นต้น

จากพิมพ์ดีด มาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)  เป็น Notebook เป็น Netbook เป็น Tablet  แล้ว  ทำไมยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดกันอยู่  ผู้เขียนซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่ง ได้เลิกใช้พิมพ์ดีดแล้วเช่นกัน แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนหนึ่งซึ่งยังยืนหยัดใช้เครื่องพิมพ์ดีด คนกลุ่มนี้หลงยุคหรือเปล่า มาหาเหตุกัน คิดแบบอนุมานไว้ดังนี้

 

Photobucket สถานศึกษาเปิดสอนทางด้านพณิชยการ 
ยังมีรายวิชาพิมพ์ดีดไทย  พิมพ์ดีดอังกฤษ ซึ่งเห็นความจำเป็นว่า นักเรียนพณิชยการต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นในการพิมพ์สัมผัส ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของการเป็นพนักงานสำนักงาน ไม่ใช่นั่งมองแป้นทีหนึ่งมองต้นแบบทีหนึ่ง สลับส่ายหัวไปมา  การฝึกลงน้ำหนักบนแป้นพิมพ์ให้สม่ำเสมอ  การฝึกเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ให้ถูกต้องตามต้นแบบในหนังสือ  การฝึกคิดคำนวณจำนวนคำ  การฝึกความอดทนและสมาธิ  พิมพ์ดีดไม่สามารถ
delete   save as หรือ save  พิมพ์ผิดต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่ หากเป็นจดหมายหรือเอกสารสำคัญ  การฝึกลักษณะนิสัยและการมีวินัยสำหรับการทำงาน เช่น การพับผ้าคลุมเครื่องก่อนพิมพ์  การเลื่อนแคร่เมื่อต้องการลบคำผิด  การเก็บแคร่ให้อยู่ในตำแหน่งและคลุมเครื่องพิมพ์ดีด  เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนเลิกใช้งาน เป็นการบูรณาการทางด้านวิชาการ ทักษะและเจตคติ เข้าไว้ด้วยกัน นั้นคือ ยังไม่มีการปรับหลักสูตร

 

Photobucket ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
ที่เปิดสอนทางด้านพณิชยการ ทั้งวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สืบเนื่องจากเหตุประการแรก ครุภัณฑ์เหล่านี้ยังใช้งานได้ดี การแทงจำหน่ายในขณะที่ยังใช้งานได้ ก็เป็นอีกเรื่องซึ่งงานพัสดุและฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาร่วมกันสำหรับการหางบลงทุน ดังนั้น การนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  นอกจากนั้น สถานศึกษาหลายแห่งจะต้องมีการวางแผนจัดสรรหรือของบประมาณสำหรับการซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อมาทดแทนพิมพ์ดีด ช่วงระยะเวลาที่รอก็ต้องสอนด้วยอุปกรณ์ดั้งเดิมไปก่อน นอกจากจะไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้วยังเป็นพื้นฐานให้กับผู้เรียนเมื่อจะต้องไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีแป้นพิมพ์มาตรฐานใกล้เคียงกัน


 

Photobucket เป็นช่วงรอยต่อของใหม่กับของเก่า
ยากที่จะปฏิเสธว่า ผู้สอนบางราย ไม่ชำนาญและไม่พยายามจะฝึกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะต้องสอนโดยเปลี่ยนสื่อการสอนใหม่  ความพร้อมและความมั่นใจในการสอนจะลดลง ยิ่งเป็นกรณีผู้สอนซึ่งเน้นบทบาทเป็นผู้ที่รู้มากกว่าผู้เรียน การปรับทัศนคติตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน  นอกจากนี้  ปัจจุบัน ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ชั้นประถมกันแล้ว  ทั้งนี้ สถานศึกษาหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องเหล่านั้นได้เตรียมพร้อมก่อนหน้านี้หรือไม่ในการวางแผนจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกฝนหรืออบรมผู้สอนให้เกิดความรู้ความชำนาญ

 

Photobucket การแข่งขันพิมพ์ดีด 
จากอดีตซึ่งมีโรงเรียนเปิดสอนทางด้านพณิชยการ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม แล้วจัดแข่งขันพิมพ์ดีดหรือเขียนชวเลข สืบเนื่องกันมา แม้เวลาจะล่วงเลยมานาน เครื่องมืออุปกรณ์เปลี่ยน แต่การแข่งขัน กฎเกณฑ์ กติกาของพิมพ์ดีดยังเป็นที่ต้องการของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอยู่เสมอไม่ตกเทรนด์  เกิดเหตุให้ผู้เรียนซึ่งพิมพ์สัมผัสได้เร็วเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ต้องหวนมานั่งฝึกพิมพ์ดีดเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ คำว่า Upside down น่าจะเหมาะกับสถานการณ์นี้

 

Photobucket เป็นวิวาทะของกลุ่มคนสองฝ่าย   
ของฝ่ายยึดเครื่องพิมพ์ดีดไว้ในใจเสมอ กับฝ่ายที่ไม่เหลียวหลังกลับมามองเครื่องพิมพ์ดีด เพราะรับเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในชีวิตส่วนใหญ่แล้ว แม้ไม่ทั้งหมด  ทั้ง ๆ ที่ถูกฝึกและถูกฝนพิมพ์ดีดจนกลายเป็นทักษะประจำตัวในปัจจุบัน  เอาเป็นว่า จนกว่า คนผู้ซึ่งยังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ ค่อย ๆ ล้มหายตายจากหรืออาจจะมีแรงบันดาลใจจากอะไรสักอย่างที่จะยอมเปลี่ยนแปลง หรือมีนวัตกรรมซึ่งผลิตออกมาเพื่อเป็นการพบกันครึ่งทาง ตัวอย่างปัจจุบันเช่น  กล้องดิจิตอลรุ่นออกแบบเป็นรูปทรงเดิมแต่เพิ่มเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไป  หรือมือถือรุ่นอาม่า ซึ่งก็ยังเป็นได้รับความนิยม โดยคัดสรรเฉพาะฟังชั่นจำเป็นเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะวิ่งตาม
สมาร์ทโฟน กันหมด เป็นต้น


เครื่องมือที่เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคหนึ่ง เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เครื่องมือเหล่านั้น ก็อาจจะได้เป็นแค่เพียงความทรงจำของวันวาร ให้ได้คิดคำนึงถึง จะหวนกลับมาเลือกใช้ของเดิมอาจจะไม่สะดวกเนื่องจากจะต้องสืบเสาะหาวัสดุที่ใช้ประกอบ ซึ่งถ้าเป็นพิมพ์ดีด ก็ต้องมีหมึกพิมพ์ เช่นเดียวกับ อะไหล่อุปกรณ์หากชำรุดเสียหาย ช่างผู้ชำนาญด้านนี้ก็คงจะต้องค้นหาเป็นรายคน  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ยังคิดเสมอว่าหากวันหนึ่งเมื่อพลังงานไฟฟ้าเริ่มขาดแคลน เป็นไปได้ไหมว่า กลไกของพิมพ์ดีดอาจจะย้อนกลับมาอีกครึ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่ว่าจะมาให้รูปแบบใด นั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป

 (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

 

อ้างอิง:

ปถพีรดี, สกุลไทย,  ๒๐๐ ปี หมอบรัดเลย์ ชาวต่างชาติผู้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ฉบับที่ 2635  ปีที่  51 ประจำวัน  อังคาร ที่  19 เมษายน  2548

 

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 5 สิงหาคม  2554
จากข้อสนทนาเรื่องการทำผลงานวิชาการรายวิชา พิมพ์ดีดไทย

การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
  Photobucket Website อาชีพเลขานุการ   
  Photobucket Blog อาชีพเลขานุการ


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2011
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010

บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008

 Photobucket หน้าหลัก

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ShoutMix chat widget