บทบาทพยาบาลในหน้าที่เลขานุการ
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (10  มกราคม  2554)

 

 

ช่วงส่งท้ายปีเก่า มีเรื่องต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล เข้าใจว่า คนส่วนใหญ่น่าจะคิดเช่นเดียวกันคือ  การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  ยิ่งผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เลขานุการก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะสุขภาพกายที่ดีก็ส่งผลต่อการทำงาน และบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ซึ่งอาชีพนี้จะถูกมองจากคนรอบข้าง

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลครั้งนี้ เผอิญเห็นการทำงานของพยาบาลและแพทย์  จึงได้ข้อสังเกตว่า อาชีพพยาบาลนั้นก็มีส่วนคล้ายกับอาชีพเลขานุการ อยู่หลายงาน ยิ่งพยาบาลที่ต้องอยู่หน้าห้องทำหน้าที่งานธุรการก็ดูว่า เกือบจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการทั้งหมด  เก็บงานของพยาบาลหน้าห้อง มาเล่าสู่กันฟังดังนี้

 

ทำหน้าที่หน้าห้อง พยาบาลเป็นปราการด่านแรกที่ลูกค้า (คนไข้) จะเข้าพบเจ้านาย (หมอ) ได้ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการต้อนรับจึงเป็นหน้าที่ลำดับต้น  เริ่มด้วยที่ลูกค้า (คนไข้) ยื่นบัตรคนไข้หรือประวัติ  การซักถามเบื้องต้นของอาการที่จะพบแพทย์  สอบถามประวัติการรักษา  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  ความประทับใจหรือขุ่นข้องหมองใจจะเกิดขึ้นทันที่ ณ จุดนี้ ผู้ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องอยู่ในภาวะกดดันมาก  ทั้งตัวคนไข้เอง (คนป่วยคงจะไม่มีอารมณ์ปกติเช่นคนธรรมดา-ผู้เขียน) หรือญาติคนไข้ที่มาพร้อมกับความคาดหวังว่า จะต้องหาวิธีการอะไรที่จะทำให้ผู้ป่วยหายเร็วที่สุด  บางกรณีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยมีอาการ ซึ่งจะต้องตรวจละเอียดซับซ้อนตามภาวะโรค

 

Photobucket บทบาทหน้าที่คล้ายกับเลขานุการนั้นคือ  ต้องมีความอดทนเพราะจะมีลูกค้าประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาพบกับเจ้านาย   การสื่อสารด้วยคำพูดหรือภาษากาย เป็นสิ่งจำเป็น คนที่เป็นลูกค้าจะคาดหวังกับเจ้านายมาก ยิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่ความคาดหวังก็จะสูงตามมาเท่าตัว  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและเจ้านาย ตัวแทนของสีขาวคือ ความสะอาดนั้นเอง  service mind จิตใจพร้อมจะให้บริการ สิ่งที่ไม่ได้ติดตัวมากับทุกคนแต่เป็นเรื่องที่จะฝึกฝนกันได้ สำหรับผู้ทำงานบริการ

 

 Photobucket

 

ทำหน้าที่เก็บเอกสาร  คนไข้ทุกคนจะมีประวัติการรักษา แม้จะเป็นคนที่พึ่งเริ่มต้น ก็จะต้องมีการซักถามประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันและบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติคนไข้  และยิ่งคนไข้ที่เคยผ่านการรักษามาก่อนหน้านี้ ก็จะต้องมีเอกสารมากขึ้นตามลำดับ  สำหรับบางโรงพยาบาลที่มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ก็จะมีการบันทึกประวัติกันบนจอคอมพิวเตอร์ เมื่อพบแพทย์ก็สามารถเรียกข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ แต่ ณ วันนี้ ก็ยังพบว่ามีการใช้แบบ Manual (ทำด้วยมือ) และคอมพิวเตอร์ร่วมกันอยู่ พยาบาลยังถือแฟ้มไปให้แพทย์  และแพทย์ก็บันทึกการวินิจฉัยไข้เป็นลายมือ พร้อมกับคำสั่งการรักษาและการนัดครั้งต่อไป

 

Photobucket บทบาทหน้าที่คล้ายกับเลขานุการนั้นคือ  การเก็บเอกสารใส่ในแฟ้ม จะต้องเรียงลำดับล่าสุดอยู่บนสุด พร้อมกับเจาะกระดาษเก็บเข้ากับลิ้นแฟ้ม การเย็บเอกสารประกอบการรักษาให้ติดแน่นกับเอกสารหลัก  การเรียงลำดับแฟ้มเอกสารที่ตรวจเสร็จสิ้นแล้วกับแฟ้มเอกสารที่รอการตรวจ  หรือการมอบแฟ้มเอกสารให้กับแผนกอื่นหากจะต้องพบกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ  ซึ่งเอกสารสำหรับคนไข้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับเอกสารงานอื่น ๆ ที่จะหลุดหล่นหายไปไม่ได้ เพราะแต่ละครั้งจะแสดงผลของความก้าวหน้าของการรักษา 

 

ทำหน้าที่นัดหมาย   เมื่อมีการตรวจรักษาสำหรับบางอาการโรค ซึ่งจะต้องรักษาต่อเนื่อง  จึงต้องมีการนัดหมายสำหรับครั้งต่อไป  โดยแพทย์จะระบุกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่จะต้องมาพบแพทย์  รายละเอียดตรงนี้พยาบาลก็จะต้องตรวจเช็คให้ละเอียดเพื่อจะได้กำหนดวันเวลาได้ถูกต้อง  เมื่อมีการซ้ำซ้อนหรือแพทย์ติดประชุมหรือมีกำหนดการเดินทาง ก็ต้องแจ้งให้แพทย์ได้ทราบ  กรณีมีธุระที่เร่งด่วน ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพยาบาล  ต้องเลื่อนนัดคนไข้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย  การส่งคนไข้ให้กับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ซึ่งต้องติดต่อขอนัดก่อนล่วงหน้า  การรับจองการนัดเพื่อตรวจในแต่ละครั้ง มีบางโรงพยาบาลที่กำหนดให้คนไข้สามารถขอนัดเพื่อจะได้พบแพทย์เป็นลำดับต้น ๆ ได้ จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลอีกเช่นกัน เพื่อจัดเรียงลำดับการนัดหมายเหล่านี้  การพูดคุยเกี่ยวกับการรักษา การกินยาและดูแลตัวเองหลังจากพบแพทย์  โดยแพทย์อาจจะพูดสรุปสั้น ๆ แต่พยาบาลจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาและหาความรู้ในวิชาชีพเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะจะเกี่ยวข้องกับศัพท์วิชาการ ศัพท์เฉพาะทาง   ยังไม่นับรวมถึงการหัดและฝึกสังเกตลายมือของแพทย์ หากสงสัยก็ต้องสอบถามทันที เนื่องจากการรักษานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคน

 

Photobucket บทบาทหน้าที่คล้ายกับเลขานุการนั้นคือ  การนัดหมายให้กับเจ้านาย  ทั้งการเลื่อนนัดหมาย  การรับจองการนัดหมาย การติดตามการนัดหมาย  กำหนดปฏิทินการทำงานของเจ้านาย ซึ่งจะต้องทราบรายละเอียดการทำงานทั้งหมดของเจ้านายที่รับงานปกติ  งานพิเศษนอกเหนือจากปฏิบัติงาน  การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ต้องมีรายละเอียดนี้ไว้ทั้งหมด กำหนดเป็นปฏิทินการทำงานไว้ให้พร้อมสำหรับเจ้านาย ต้องมีการทบทวนเพื่อป้องกันการตกหล่นสำหรับบางกรณีที่เร่งด่วนสำคัญ  การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็น แม้ว่างานเลขานุการสำหรับเจ้านายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนเช่น งานของพยาบาลและแพทย์   แต่ทุกอาชีพก็มีลำดับของความสำคัญแทบทั้งสิ้น  ขึ้นอยู่กับว่า จะก่อให้เกิดอันตรายด้านใด  ถ้าหากไม่รู้วิธีจักการป้องกันหรือเอาใจใส่อย่างละเอียดรอบคอบ

 

สามงานหลักที่พยาบาลมีบทบาทคล้ายกับงานเลขานุการ ยังไม่นับรวมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อีกหลายอย่าง เช่น  คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น  ปฏิทิน  วัสดุสำนักงาน และคุณสมบัติอีกหลายประการที่อาจจะตกหล่นมองข้ามไป  ดังนั้น ทุกอาชีพในโลกของการทำงาน จะต้องมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ไม่มากก็น้อย   โดยเฉพาะถ้างานเหล่านั้น เกี่ยวข้องกับคน   เอกสาร  เครื่องใช้สำนักงาน มีสำนักงาน (office) ตั้งอยู่ ก็คงจะไม่พ้นงานของเลขานุการเข้าไปเกี่ยวพันอย่างแน่นอน...


 (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 30  ธันวาคม 2553
จากการเข้ารักษาที่ศูนย์ศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28  ธันวามคม  2553
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto  Website อาชีพเลขานุการ   
botto  Blog อาชีพเลขานุการ


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2011
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008

botto หน้าหลัก