จ้างร้านถ่ายเอกสารทำหนังสือ

 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (11  มีนาคม  2554)

 


เมื่อคิดจะทำหนังสือสักจำนวนหนึ่ง ประมาณ 20 - 50 เล่ม จะทำเองก็ติดขัดเรื่อง อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมเพื่อรองรับงานสีได้รวมถึงจำกัดในเรื่องเวลา  หันไปหาโรงพิมพ์ คงปฏิเสธแบบนุ่มนวลว่า ช่วงนี้งานเยอะมาก  ทางเลือกถัดมาคือ ร้านถ่ายเอกสาร ที่เอื้อด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมสรรพ ทีนี้ก่อนส่งงานควรจะพูดรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อเลี่ยงผลงาน สีปกไม่ได้ตามต้นฉบับที่เห็นจากเครื่อง  รูปในเอกสารดำเข้มจนมองไม่เห็นภาพ  ข้อความบางส่วนบนปกขาดหาย  มีรอยกระดำกระด่างในชิ้นงาน  เลขที่หน้าคี่-คู่สลับกันไม่เป็นระบบเดียวกัน   การถ่ายเอกสารหน้าเดียวแล้วได้รูปเล่มขนาดใหญ่  เรียงปกหน้า คำนำ สารบัญสลับกัน ได้เอกสารไม่ตรงตามเวลานัด ฯลฯ  
ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเลี่ยงได้อย่างไร  มีวิธีการเลือกร้านและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

 

 cartoon

 

ร้านถ่ายเอกสาร เป็นประเด็นแรกจะต้องพิจารณา โดยหาร้านคุ้นเคยกันไว้ก่อน และเคยเห็นผลงานที่ผ่านมา  ร้านได้รับคำแนะนำจากเพื่อน  สถานที่ใกล้กับที่ทำงานหรือบ้านก็เพิ่มความสะดวกอีกทางหนึ่ง คุณสมบัติของเจ้าของร้าน ควรมีส่วนประกอบเหล่านี้ ได้แก่  อัธยาศัยดี คุยกันรู้เรื่อง (งาน) ละเอียดรอบคอบ  เข้าใจวิธีการพิมพ์และการเข้าเล่มเอกสาร ใช้เทคโนโลยีทันสมัยได้ดี เนื่องจากบางครั้งงานสามารถส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ให้ข้อเสนอแนะได้  บริการอย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องครบทุกข้อก็ได้แต่สามารถคาดเดาได้ว่า  เราจะได้งานตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการ  และข้อคำถามถัดนี้ต่อไป ก็จำเป็นจะต้องพูดคุยกับเจ้าของร้านหรือผู้รับงานของเรา
 

ราคา (Price)  ค่าถ่ายเอกสาร จะถูกพิจารณาจากจำนวนหน้า จำนวนเล่ม  การถ่ายแบบหน้า-หลัง ยิ่งจำนวนมากราคาต่อหน่วยจะลดลง โปรดอย่าหลงกลกับถ่ายจำนวนมากแล้วราคาต่ำ แต่ต้องคิดถึงปริมาณที่ต้องใช้จริง เผื่อไม่เกิน 1-2  เล่ม ยิ่งเผื่อมาก มันจะเป็นราคาเพิ่มในส่วนที่เราไม่ได้ใช้   ยี่ห้อกระดาษ ร้านจะแนะนำกระดาษที่ทุ่มโฆษณาหรือได้รับส่วนลดมาก

หากคุณภาพของงานได้ตามตกลงกันไว้ก็ละเลยประเด็นไปได้    ชนิดของกระดาษ  มีกระดาษหลากหลายแบบ แต่กระดาษสีขาวก็ยังได้รับความนิยม  ปัจจุบันเริ่มมีกระดาษถนอมสายตามาขอส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ  สีของงาน  จะพิมพ์เป็นขาว-ดำ หรือสีตามต้นฉบับ


ขนาดกระดาษ  ปกติงานจะใช้ขนาด A4  ตามรูปแบบการพิมพ์ของโปรแกรมสำเร็จรูปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันก็มีหนังสือรูปแบบอื่นที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ขนาด B5 (JIS) กว้าง 18.2 ซม. สูง 25.7 ซม.   ขนาด A5 กว้าง 14.8 ซม. สูง 21 ซม. ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน   กรณีมีการส่งไฟล์เอกสารให้กับทางร้าน เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากร้านว่า การพิมพ์จากไฟล์เอกสารสีสันจะดีกว่า ถ่ายจากต้นฉบับ แสดงว่า เครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถรองรับการสั่งงานแบบนี้ได้ กรณีนี้ต้องส่งต้นฉบับเช่นกันและคุณสมบัติของร้านที่เพิ่มเข้ามาคือ ความซื่อสัตย์  โดยไม่นำไฟล์เอกสารส่งมอบให้ผู้อื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของงาน

 

 cartoon

 

การพิมพ์และการเข้าเล่ม  ความรู้และความเข้าใจวิธีการพิมพ์และการเข้าเล่มเอกสาร เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ของการทำงาน ได้แก่ รู้ว่าน้ากระดาษรองปก  คำนำ สารบัญ ขึ้นเนื้อหาหรือบทใหม่ ประวัติข้อมูลผู้เขียน ต้องอยู่ด้านหน้าขวามือ เป็นต้น  

  • การพิมพ์เลขที่หน้า สำหรับเอกสารพิมพ์หน้าหลัง เลขที่หน้าคู่-หน้าคี่ เป็นสิ่งที่พึงระวัง เพราะการกำหนดเอกสารเพียงหน้าเดียว เมื่อเข้าเล่ม เลขที่หน้าเอกสารด้านหลัง ก็จะถูกบีบเก็บไว้ในมุมกระดาษที่จะเข้าเล่ม 

  • การพิมพ์ภาพสี  เนื้อหาพิมพ์สีตามต้นฉบับ ข้อคำถามพูดคุยก็น้อยลง  กรณีพิมพ์ ขาว ดำ ต้นฉบับจะต้องปรับสีให้ดูเบาบางลงกว่าเดิม โทนจะปรับให้คล้ายกันทั้งเล่ม การพิมพ์จะสะดวกขึ้นเพราะไม่ต้องมาคอยปรับส่วนสีเข้มให้ลดลง สีจางให้ชัดขึ้น 

  • การพิมพ์ปก ปกเป็นหน้าต่างแรกซึ่งคนอ่านจะเห็น  รายละเอียดต้องคุยคือ   ชนิดของกระดาษ  สีกระดาษ (หน้าปกพิมพ์หมึกขาว-ดำ) ตัวอย่างกระดาษซึ่งทางร้านจัดเตรียมไว้ การเลือกเองจะได้งานตรงกับความต้องการที่สุด การปล่อยให้ร้านตัดสินใจแทนก็จะได้งานในแบบของทางร้าน นอกเหนือจากการได้ตกลงร่วมกันโดยได้รับข้อเสนอแนะเนื่องจากประสบการณ์การทำงานของร้าน  

  • การเข้าเล่ม การเรียงหน้ากระดาษครบและถูกต้อง  เรียงลำดับหน้าส่วนประกอบของเนื้อหาได้ถูกต้อง เช่น หน้าปกรอง  คำนำ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม ฯลฯ    รูปแบบของการเย็บเล่มแบบ* คือ มุงหลังคา สันข้าง สันข้างด้วยห่วงพลาสติก  สันข้างด้วยสันปกพลาสติก  จะเลือกรูปแบบใดต้องเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน

  • สันปก  กรณีทางร้านเย็บเล่มแบบสันข้างและมีสันปก  การใส่ชื่อหนังสือ  ชื่อผู้เขียน ทำให้หนังสือดูน่าอ่านยิ่งขึ้น และสะดวกในการหยิบค้น หาได้ง่ายเมื่อวางบนชั้นหรือกองหนังสือ

cartoon


รายละเอียดทั้งหมด แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นเมื่อส่งเอกสารเหล่านั้นเข้าโรงพิมพ์ แต่อย่างที่เกริ่นไว้แต่เริ่มแรก  จะด้วยจำนวนน้อยเล่ม  งบประมาณอยู่ในวงจำกัด  ความเร่งรีบด้วยเวลาเป็นตัวกำหนด  ร้านถ่ายเอกสารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้าม  ถ้าเราได้ทั้งคุณสมบัติของร้านถ่ายเอกสารในดวงใจและการพูดคุยรายละเอียดของเราครบถ้วน ผลงานในครั้งต่อไปก็จะเป็นความประทับใจของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ไม่ต้องมานั่งทำใจ แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ เหมือนที่ผู้เขียนประสบอยู่ตอนนี้
(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

เอกสารอ้างอิง
*จรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง, 
การผลิตเอกสาร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, 2545.

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 8 มีนาคม  2554
ขียนจากประสบการณ์ การทำหนังสือ Tips การจัดประชุม สำหรับเลขานุการ
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket  Website อาชีพเลขานุการ   
Photobucket  Blog อาชีพเลขานุการ


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2011
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008

Photobucket หน้าหลัก