เลขานุการ  อาชีพสงวนสำหรับคนไทย

 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (15  ุลาคม  2553)

 


 

จั่วหัวเรื่องแบบนี้ หลายคนจะสงสัยต่อว่า เป็นข้อเท็จจริงแค่ไหน อยู่ในแวดวงเลขานุการมานานพอสมควรพึ่งค้นพบเอกสารฉบับนี้ และที่สำคัญพระราชบัญญัตินี้ก็มีมาตั้งแต่ปี 2521  เกือบ 30 ปีผ่านมาแล้ว เอาเป็นว่า รู้วันนี้ก็ดีกว่า ไม่รู้อะไรเลย  และต้องยอมรับความจริงว่า  มีอะไรอีกมากมายที่ยังไม่รู้ ขึ้นอยู่ว่า จะเราเสาะแสวงหา ค้นคว้า ใส่ใจ ใฝ่รู้แค่ไหน

 

 

 

 

อาชีพนี้ กำหนดไว้ใน  พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว 2521 ซึ่งได้กำหนดห้ามคนต่างชาติทำงานบางประเภท หรือทำได้โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 39 อาชีพ1 เหตุผลสำคัญก็คือเพื่อสงวนอาชีพบางประเภทสำหรับคนไทยเท่านั้น ลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นการปิดตลาดแรงงานอย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติแก่คนชาติอีกด้ว

 

[1งานกรรมการ (ยกเว้นงานบนเรือประมง), งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์, งานก่ออิฐ ช่างไม้ งานแกะสลัก, งานขับขี่ยานยนต์ (ยกเว้น

เครื่องบิน), งานขายของหน้าร้าน, งานขายทอดตลาด, งานควบคุมให้บริการบัญชี, งานเจียระไนพลอย, งานตัดผม, งานทอผ้า

ด้วยมือ, งานทำกระดาษสา ทำเครื่องเขิน, งานทำเครื่องดนตรีไทย, งานทำเครื่องถมเครื่องทอง, งานทำตุ๊กตาไทย, งานทำที่

นอน, งานทำบาตร, งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ, งานทำพระพุทธรูป, งานทำมีด, งานทำร่มกระดาษหรือผ้า, งานทำ

หมวก, งานตัวแทนนายหน้าในธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม, งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย, งานปั้น

เครื่องดินเผา, งานมวนบุหรี่ด้วยมือ, งานมัคคุเทศก์ หรือจัดนำเที่ยว, งานเร่ขายสินค้า, งานเรียงตัวพิมพ์อักษรด้วยมือ, งานสาว

ไหม, งานเสมียนพนักงานเลขานุการ, งานบริการกฎหมาย]

 

อาชีพเลขานุการ คล้ายกับอาชีพ  มัคคุเทศก์ ที่สงวนให้เฉพาะคนไทยทำ  อีกเช่นกันที่เราเห็นมัคคุเทศก์ต่างชาติแสดงบทบาทมัคคุเทศก์อาชีพเป็นที่โจ่งครึ่มโดยที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้มองข้าม  แกล้งไม่เห็นหรือหลุดรอดสายตาไปได้  ทั้งที่ หากพวกเราเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกติกานี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 

แล้วประสาอะไร เมื่อมาเทียบกับออฟฟิศที่ หลบอยู่ในสำนักงาน ยิ่งตำแหน่ง เลขานุการ ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับงานสำนักงานอื่นที่จะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง เช่น  งานประชาสัมพันธ์  ซึ่งเลขานุการ วัน ๆ ขลุกกับงานของเจ้านาย  รับประกันได้ว่า  หากมีต่างชาติเข้ามาทำงานในอาชีพนี้  ก็ปฏิเสธได้ยากว่า จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนใดจะสอดส่องดูแลได้ทั่วถึงเช่นเดียวกันกับอาชีพ มัคคุเทศก์

 

ย้อนกลับมาดูบทบาทของพวกเรา จะช่วยกอบกู้และกันอาชีพนี้ไว้สำหรับคนไทยได้ยาวนานแค่ไหน อย่าลืมว่า  มีหลายอาชีพได้เริ่มผ่อนปรนสำหรับต่างชาติ ด้วยกรอบของการเจรจาระดับประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน  การไหลของแรงงานต่างชาติที่มีคุณภาพซึ่งตรงกับความต้องการของสถานประกอบที่ต้องการยกระดับองค์กร  จนท้ายที่สุดรัฐบาลอาจจะไม่สามารถฝ่ากระแสความต้องการของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ และยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ไปในที่สุด

 

 

 

 

ดังนั้น สิ่งที่พวกเราอาชีพ เลขานุการ  จะต้องตั้งรับและเตรียมตัวให้พร้อมคงจะหนีไม่พ้นการค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้า ทันสมัย นำปรับใช้ในการทำงานสำนักงานยุคปัจจุบัน  ยอมรับปรับและเปลี่ยนแปลงในองค์กร  การสื่อสารได้อย่างหลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ยังเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารยุคนี้  เพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายในการทำงาน  สร้างเครือข่ายอาชีพ เลขานุการ  หรือสมาคมอาชีพเลขานุการฯ หรือชื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง  ต้องมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น และกรอบการทำงานที่กว้างขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้น 
 

 

ยังรวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลิตกำลังคนเตรียมให้พร้อมและมีคุณภาพให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้ว ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นทางด้านเทคโนโลยี  อบรมทักษะภาษา เป็นต้น  เริ่มต้น ตั้งแต่วันนี้ แล้วแต่ว่า เราจะอยู่ในบทบาทหรือหน้าที่ใด   ดีกว่า....ไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรเลยp

 

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 15  ตุลาคม  2553
เขียนจากอ่านบทความเรื่อง การเจรจาการเปิดตลาดบริการ สำนักเจรจาการค้าบริการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto Website อาชีพเลขานุการ 
botto Blog อาชีพเลขานุการ
botto "เลขานุการ"  อาชีพสงวนสำหรับคนไทย
botto เมื่อต้องรับหน้าที่..พิธีกร
botto pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ
botto การพูดและการนำเสนองาน
botto คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่
botto ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ
botto การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย
botto ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ
botto เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร
botto paperwork records information ในงานเลขานุการ
botto เลขานุการ! .. หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นตอ  Climate Change
botto คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่
botto เลขานุการกับกระแสโลกร้อน
botto วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน
botto ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

botto หน้าหลัก