เชาวเลข หรือ ชวเลข
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (9  มีนาคม 2553)

 

จากที่เคยได้เขียนเรื่องนี้ เผยแพร่ลงบนบล็อกและเว็บไซต์ ก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้ชวเลขจำนวนหนึ่ง ถึงได้รับรู้ว่า กลุ่มคนจำนวนนี้ยังไม่เคยลืมและยังสนใจชวเลขอยู่ และมีข้อคำถามต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นหนังสือชวเลขนั้นมีจำหน่าย ณ ที่แห่งใด มีสถานที่ที่เปิดสอนการเขียนชวเลขหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีการสืบค้นคำว่า  ชวเลข  จาก search engine ทั้งหลายเข้ามา ซึ่งผู้เขียนคิดว่า ผู้สืบค้นจำนวนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่สนใจหรือกำลังเรียนวิธีการเขียนหรือการถอดข้อความชวเลข และอีกจำนวนหนึ่ง คิดว่า จะนำเอาวิธีการจดชวเลขมาใช้ในการทำงาน

 

ณ ตรงนี้เวลานี้ คงมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า  อันที่จริงแล้ว การสะกดคำว่า  ชวเลข นั้น เป็นการสะกดคำที่ถูกต้อง อ่านว่า ชะ-วะ-เลข  แต่การสืบค้น  คำที่พบบ่อยสูสีกับคำนี้คือ คำว่า  เชาวเลข  อ่านว่า เชา-วะ-เลข  ซึ่งแม้จะสะกดคำใด ก็ค้นหา เรื่องหรือคำเหล่านี้เจออยู่แล้ว

 

ชวเลข  คำว่า  ชว แปลว่า ความเร็ว ความไว  คำว่า เลข  แปลว่า  อักษร  แปลว่า วิธีเขียนด้วยเครื่องหมายแทนตัวอักษรได้โดยเร็ว (พจนานุกรมสำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุงแก้ไขขององค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ. 2526)   ซึ่งผู้เขียนขอเพิ่มเติม อีกความหมายหนึ่งที่ว่า   วิธีการเขียนตัวอักษรให้สั้น ด้วยการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนตัวอักษร สระ รวมถึง คำย่อ ประโยคย่อต่าง ๆ

 

 Photobucket

 

แล้วคำว่า เชาวเลข หล่ะมันมาจากไหนกัน  เพราะ ก่อนหน้านี้หลายสิบปี ผู้เขียนก็ผ่านการเรียนวิชานี้มาและจะได้ยินผู้สอนหรือพบว่าตำราที่ใช้ ระบุคำว่า  ชวเลข     แต่กลับกลายเป็นว่า พอเริ่มเรียนและเขียนชวเลข นาน ๆ เข้าพวกเราที่เรียนอยู่ จะพูดคำว่า  เชาวเลข  มากกว่า ชวเลข เช่นกัน  สาเหตุจะด้วยภาระที่ ได้รับมอบหมายจากผู้สอนให้คัดตัวชวเลข ในชั้นเรียนแล้วยังกลับไปคัดการบ้านส่งให้ทันในวันรุ่งขึ้น จนเกิดอาการมึนเรียกหรือจำชื่อที่ต่างออกไป

 

ความจริงแล้ว วิชา ชวเลข เป็นวิชาที่จะมีการบ้านแทบทุกวัน ผิดจากรายวิชาอื่น ๆ ที่ผู้สอนจะไม่มอบหมายการบ้านทุกวันเหมือนตอนเรียนประถมหรือมัธยมต้น   อีกลักษณะหนึ่งของวิชานี้คือ  จะต้องมีสมุดคัดการบ้านสองเล่ม คือ หนึ่งเล่มจะได้คืนในชั่วโมงที่เรียน แต่อีกเล่มหนึ่งจะส่งงานให้ผู้สอน ซึ่งมีความพยายามสูงกว่า ผู้เรียนหลายสิบเท่า เพราะจะต้องคอยตรวจดู วิธีการคัดที่ไม่ถูกหลัก คัดตัวชวเลขผิด ซึ่งหากใครคัดตัวชวเลขไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองที่ยกตัวอย่าง ก็ต้องแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้อง ผู้สอนไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่เซ็นชื่อกำกับว่า ส่งงานเท่านั้น

 

 Photobucket


 

แล้วจริง ๆ  ใช้คำไหนกันแน่ ผู้เขียนก็ได้พยายามสืบค้นว่า มันจะต้องมีที่มาแน่ ๆ ไม่ได้เป็นการมึนหรืองงกับการบ้านหรือฟังผู้สอนบอกประโยคแล้วเราต้องเขียนให้ทันรวมถึงจะต้องถอดข้อความเหล่านั้นได้ถูกต้องด้วย  ก็พบความจริงจากพจนานุกรมเล่มเก่า ที่ซุกซ่อนไว้บนหิ้ง (พจนานุกรมสำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุงแก้ไขขององค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ. 2526) ผู้อ่านบางคนยังเป็นฝุ่นอยู่เลย  ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ชว [ชะวะ, แต่เรามักจะเขียนตามเสียงอ่านซึ่งสะกดด้วย ว ในภาษาเดิมเป็น เชาว์]  ดังนั้น ความจริงในข้อนี้ ก็พิสูจน์ได้ประการหนึ่งว่า คงจะมีการอ่านแบบภาษาเดิมปนกันระหว่าง ชว กับ เชาว์  นั้นเอง

 

ดังนั้น ไม่ว่าจะสืบค้นจากคำใด ก็จะพบความหมายของทั้งสองคำนี้ที่ได้ให้ความหมายที่ตรงกัน แต่ในที่นี้จึง อยากให้ทุกคนที่อ่านเรื่องนี้จบ ได้เลือกใช้ภาษาใหม่คือ  ชวเลข  ทั้ง ๆ ที่เป็นภาษาที่กำลังจะตายเช่นกันกับภาษาเดิม  เหมือนที่ผู้เขียนเคยได้เขียนเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้  หันกลับมาใช้คำว่า ชวเลข  เพื่อไม่ให้มันตายไปพร้อมกับตัวเขียนของมันอีกราย ก็แล้วกัน   

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

 

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

 


  พิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2553
เขียนจากที่พบพจนานุกรมสำหรับนักเรียน ฉบับปรับปรุงแก้ไขขององค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ.
2526 วางบนหิ้งเก็บของ
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket Website อาชีพเลขานุการ 
Photobucket Blog อาชีพเลขานุการ
Photobucket ชาวเลขหรือชวเลข
Photobucket เขียนชวเลขให้เก่งทำอย่างไร
Photobucket นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
Photobucket ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร
Photobucket ชวเลขกำลังจะตายบทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความ
อาชีพเลขานุการ ปี 2007

 

Photobucket หน้าหลัก