Pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (24 ฤษภาคม 2553)

 

 

ประเด็นเรื่องสี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเลี่ยงพูดคุยหรือเขียนถึงในช่วงนี้ และค่อนข้างจะร้อนแรงหากจะต้องเจาะลึกถึงบางเรื่อง สำหรับเรื่องสีที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง ณ ที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หลายคนกำลังกังวล แต่เป็นประเด็นสีที่เกี่ยวข้องกับโลกของการทำงาน
 

อย่างที่หลายคนคงจะเคยได้เรียนรู้ผ่านรายวิชา เกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการมาบ้าง มีคำศัพท์เฉพาะดั้งเดิมที่ถูกระบุในตำราเหล่านั้น ผ่านหูผ่านตา  คือคำว่า  White-collar workers และ Blue-collar workers   ความหมายคือ White-collar workers หมายถึง ผู้ที่ทำงานในสำนักงาน ต้องใช้ความคิดและวิชาชีพมากกว่าใช้แรงงาน ซึ่งโดยปกติจะสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว  สำหรับ Blue-collar workers  หมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในโรงงาน ซึ่งมักสวมใส่ชุดทำงานสีน้ำเงิน  จนกลายเป็นศัพท์ที่แพร่หลายสืบต่อกันมา  แสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานชัดเจนสำหรับกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

 

อย่างไรก็ตาม  ต่อมามีวิชาชีพต่าง ๆ  ซึ่งทำงานในสำนักงานและผู้ใช้แรงงานมีลักษณะงานเฉพาะด้านมากขึ้น ไม่ได้เป็นงานรวม ๆ เหมือนก่อน  ดังนั้น จึงมีศัพท์ใหม่เกี่ยวข้องกับคำว่า  collar workers เกิดขึ้นอีก อาทิ Green-collar workers หมายถึง ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม   Gray-collar workers หมายถึง ช่างฝีมือหรือผู้ที่มีงานรับผิดชอบที่ต้องอาศัยทั้งความคิดและแรงงาน Gold-collar workers หมายถึง นักวิชาชีพหรือผู้ที่มีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการและยังหมายถึงพนักงานลูกจ้างที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป   Steel-collar workers หมายถึง หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์หุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์  Black-collar workers หมายถึง คนงานเหมือง (โดยเฉพาะเหมืองถ่านหิน) และคนงานบ่อน้ำมัน เป็นต้น

 

สำหรับ  Pink-collar workers  ได้จั่วหัวเรื่องเอาไว้ ก็แตกลูกแตกหลานจาก white-collar workers นั้นเอง  สีชมพู มักจะถูกแทนเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเสมอ ฉะนั้น ตำแหน่งงานของผู้หญิงทำงานในสำนักงาน ที่ชวนให้นึกถึงลำดับต้น ๆ ก็คงจะไม่พ้น  ตำแหน่งเลขานุการ (Secretary)  ตามด้วยผู้ทำงานธุรการอื่น ๆ เช่น Clerk (เสมียน)  พนักงานพิมพ์ดีด (Typist) พนักงานบันทึกข้อมูล (Word processing operator หรือ Data entry operator)  พนักงานจดชวเลข (Stenographer) เป็นต้น ดังนั้น Pink-collar workers  ก็หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการหรือทำงานธุรการอื่น ๆ นั้นเอง

 Photobucket

ทำไมต้องคิดถึงเลขานุการเป็นลำดับต้น ๆ  ต้องยอมรับว่า  บ้านเราหรือต่างชาติ หากพูดถึงตำแหน่ง เลขานุการ คีย์วอร์ด ส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปที่  ผู้หญิง ท่าทางบุคลิกดี สวย  แต่งตัวดี  ทำงานเคียงข้างเจ้านาย  แคล่วคล่องว่องไว หากถูกมองแบบภาพลบ ก็ยัง เป็นผู้หญิงอีกนั้นแหละ แต่จะมาในแนวสวย  เซ็กซี่  ทำงานเคียงข้างเจ้านายที่ดูท่าทางเจ้าชู้  และผสมโรงในเรื่อง เลขานินทานาย เป็นต้น  คงจะพอจำกันได้ว่า ในขณะที่  สมาคมเลขานุการ ก็ยังเคยตั้งชื่อว่า “สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย”  แบ่งแยกเพศชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ ชายก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้  ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น “สมาคมเลขานุการและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย”  เพื่อปลดปล่อยให้ดูว่า  ไม่มีการแบ่งเพศ ดูจะประนีประนอมกับทุกฝ่ายมากขึ้น นี่ยังไม่รวมถึง เพศทางเลือก (ก่อนหน้านี้จะใช้คำว่า เพศที่สาม)

 

อย่าลืมว่า  เลขานุการ  เป็นตำแหน่งงานที่บ้านเราได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก ซึ่งตำแหน่งนี้ถูกกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเอาไว้ว่าต้องทำงานอะไรบ้าง โดยมีเจ้านายเป็นผู้ที่เราจะต้องช่วยงานและรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายทั้งหมด รวมถึงเลขานุการถูกควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยเจ้านายด้วยเช่นกัน   ดังนั้น  เมื่อนำเอาตำแหน่งงานนี้มาใช้ในบ้านเราโดยเฉพาะหน่วยงานของธุรกิจเอกชน หน้าที่และความรับผิดชอบก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก  ยังลามไปถึงบางหน่วยงานของราชการ  ที่ไม่ได้กำหนดชื่อตำแหน่งงานนี้ไว้  แต่ก็ได้นำเอาหน้าที่และความรับผิดชอบงานเช่นเดียวกันกับเลขานุการ ให้ตำแหน่งงานอื่น ๆ ทำหน้าที่นี้แทนเช่นเดียวกัน

 Photobucket

จะเห็นได้ว่า  White-collar workers, Blue-collar workers หรือ Pink-collar workers คำเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับโลกของการทำงานทั้งสิ้น  ดังนั้น  อาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงนี้    และอนาคตอาจจะมีกระแสของโลกการทำงานที่แปรเปลี่ยนไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยี หรืออาจจะผสมผสานเทคโนโลยีใหม่คู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้  ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะได้ศัพท์ใหม่ ๆ ของสี เกี่ยวข้องคนทำงานสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนp

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน :
ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์. “English today” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2553

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
เขียนเรื่องนี้จากการอ่านบทความของ ผศ.ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ (สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto Website อาชีพเลขานุการ 
botto Blog อาชีพเลขานุการ
botto pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ
botto เมื่อต้องรับหน้าที่..พิธีกร
botto การพูดและการนำเสนองาน
botto คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่
botto ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ
botto การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย
botto ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ
botto เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร
botto paperwork records information ในงานเลขานุการ
botto เลขานุการ! .. หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นตอ  Climate Change
botto คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่
botto เลขานุการกับกระแสโลกร้อน
botto วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน
botto ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

botto หน้าหลัก