ทฤษฎีความต้องการกับอาชีพเลขานุการ
 
(Hierarchy of Needs)

 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (19  เมษายน  2553)

 

จากทฤษฎีความต้องการของ Abraham  H. Maslow  ที่หลายคนได้เคยผ่านการเรียนรู้มา ทฤษฎีนี้สอดแทรกอยู่เกือบทุกวิชา โดยเฉพาะผู้ที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจ จึงลองวิเคราะห์ว่า หากมีอาชีพเลขานุการ อะไรบ้างเป็นปัจจัยที่จะทำให้เลขานุการทำงานได้อย่างมีความสุขและเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ยังทำให้องค์กรได้รับการพัฒนา ทั้งชีวิตความเป็นอยู่กับชีวิตการทำงาน ไปพร้อม ๆ กัน เริ่มตั้งแต่

 

 Photobucket

 

 

uu ความต้องการขั้นพื้นฐาน ขั้นแรกสุดคือ ร่างกาย (Physiological Needs) ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ได้แก่ สิ่งแรกคือ อาหาร ซึ่งมองในมุมของสุขภาพที่ดีของเลขานุการ  หากเป็นคนที่สุขภาพดี แข็งแรง ไม่อมโรค ก็ส่งผลให้การทำงานไม่ต้องสะดุด เพราะถ้าเลขานุการลาป่วย หรือต้องหยุดงานเสมอ คงจะรู้ดีว่า คนที่วุ่นวายที่สุดคือ เจ้านายของเรานั้นเอง 

เมื่อสุขภาพดี  จากการเอาใจใส่ดูแลรักษาตัวเอง การพบหมอหรือกิน
ยาก็ไม่จำเป็น  ก็ผลที่ตามมาคือ บุคลิกภาพก็จะสง่างาม  แข็งแรง ดังนั้น การเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับบุคลิกก็ลดภาระลงได้ลำดับหนึ่ง  ไม่ต้องคอยพะวงว่า จะต้องอ้วนหรือผอม และ

ลำดับท้ายสุดคือ ที่
พักอาศัย  หากรู้จักการวางแผนเลือกที่พักหรือเลือกที่ทำงานให้อยู่ใกล้กัน  ภาระในการเดินทางก็ลดลงและประหยัดค่าใช้จ่าย หากเจ้านายเรียกหาหรือต้องการพบด่วนก็สามารถมาถึงที่ทำงานได้ทันที

 

uu ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or  safety Neeeds)  อาชีพนี้เป็นกรณีหรือตัวอย่างแรก ๆ ของารถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน (sex harassment) ดังนั้น การวางตัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  จะต้องสร้างความเชื่อมั่น หาจุดยืนของตัวเองให้เจอ ความก้าวหน้าในอาชีพไม่ได้มาจากสิ่งที่จะทำให้เจ้านายได้เอาเปรียบโดยที่เลขานุการสมยอม   รวมถึงจะต้องใช้สิทธิพึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายกำหนดหากจะต้องได้รับความเสียหาย 

สภาพแวดล้อมในการทำงานนื่องจากต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่อาจจะส่งผลในระยะยาวในเกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ นา ๆ ฉะนั้น การจัดผังสำนักงานที่เหมาะสม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้านายก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  

ผลตอบแทนจากรายได้  เลขานุการเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบงานให้กับเจ้านาย หลายองค์กรให้ค่าตอบแทนที่สูง เพื่อจะดึงดูดให้เลขานุการไม่ต้องเปลี่ยนเจ้านายหรืองานใหม่

 

uu ความต้องการทางด้านสังคม  (Social or Belonging Needs) บุคลิกที่ต้องอยู่ในโลกส่วนตัวเพียงลำพัง คงจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้อย่างแน่นอน เพราะอย่าลืมว่า เลขานุการจะต้องเป็นนักประสานงานที่ดี เป็นตัวแทนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้านาย ทั้งกับคนภายในและภายนอกองค์กร

ดังนั้น เลขานุการจะต้องทำตัวให้เพื่อนร่วมงาน  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายยอมรับให้ได้ การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรนอกเหนือจากหน้าที่ 
การมีจิตอาสาสำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

นอกจากนี้
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลขานุการ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเช่น เครือข่ายเลขานุการด้วยกัน สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 

 Photobucket


 

uu ความต้องการได้รับการยกย่อง (Esteem or status Needs) ากตำแหน่งเลขานุการ (junior secretary) ก้าวเป็นเลขานุการอาวุโส (senior secretary) และหากทำงานให้เจ้านาย จนพิสูจน์ฝีมือ ให้เห็นแววความถนัดด้านใดด้านหนึ่ง บ่อยครั้งเช่นกันที่จะได้รับการโปรโมทให้ทำงานในตำแหน่งในระดับสูง เช่น  หัวหน้างานบริหาร หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติงาน เป็นต้น

ความต้องการขั้นนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้านายจะต้องเห็นความสำคัญและผลักดันให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะประโยชน์จากเรื่องนี้ นอกจากจะได้ใจ
ผู้ร่วมงานแล้วเท่ากับเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและเก่งของตัวเจ้านายเองด้วย 
 

ทั้งนี้ ยังมีตัวอย่าง จากเวทีภายนอกองค์กร เช่น สมาคมโรตารี  มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เลขานุการสมาคมฯ   กรณีได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการดีเด่นที่แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ภายในประเทศ

 

uu ความต้องการประสบความสำเร็จ  (Self-actualization or self-realization) ความต้องการขั้นนี้ จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความคิดส่วนบุคคลที่จะกำหนดว่า สูงสุดของขั้นเลขานุการท่านนั้นเอง

บางครั้งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ
ตัวของเลขานุการด้วยซ้ำไป เช่น  บางคนต้องการเพียงให้งานในองค์กรมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้องค์กรมีประสบความสำเร็จ   สนับสนุนผลักดันให้เจ้านายเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
 

 

จากความต้องการทั้งหมด จะเห็นว่า หลายครั้งเมื่อความต้องการเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ก็ผลักให้มีความต้องการด้านอื่น ๆ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด   อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของผู้เขียน จึงอยากให้เลขานุการทุกคนเป็นไปตามทฤษฎีนี้ โดยเฉพาะในด้านสังคม ด้านการได้รับการยกย่อง และประสบความสำเร็จ สลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งแสดงเห็นถึงพลังของการทำงานเพื่อจะบรรลุสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ นั้นเอง   แล้วคุณหล่ะ....ก้าวพ้นขั้นที่สองหรือยัง!p,p

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

 


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่  24 มกราคม  2553
จากการอ่านบทความเรื่อง ปรากฏการณ์ twitter จากนิตยสาร Positioning
เล่มที่
064 September 2009
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket Website อาชีพเลขานุการ 
Photobucket Blog อาชีพเลขานุการ
Photobucket คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่
Photobucket ทฤษฎีความต้องการกับอาชีพเลขานุกา
Photobucket การพูดและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
Photobucket การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย
Photobucket ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ
Photobucket เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร
Photobucket paperwork records information ในงานเลขานุการ
Photobucket เลขานุการ! .. หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นต่อ  Climate Change
Photobucket คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่
Photobucket เลขานุการกับกระแสโลกร้อน
Photobucket วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน
Photobucket ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007
 

 

Photobucket หน้าหลัก