รูปแ
บบต่าง ๆ ของการจัดเวทีประชุม


 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (8 ฤศจิกายน  2553)

 
  

จากบทความ   การจัดเวทีการประชุม  ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวทีมาเล่าสู่กันฟัง ต่อจากเนื้อหาก็ลงสู่ภาคปฏิบัติ   ซึ่งเอกสารฉบับนี้ จะได้นำภาพของการจัดเวทีต่าง ๆ รูปแบบ เช่น  การจัดประชุม  การจัดนิทรรศการ  การเปิดงานประชุมวิชา  การนำเสนองาน ฯลฯ  รวมรวมภาพจำนวนหนึ่งที่ได้บันทึกไว้ และแจงรายละเอียด  บรรยายพร้อมภาพ ดังนี้

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีที่จัดเตรียมสำหรับการบรรยายโดยนักวิชาการจำนวนหนึ่ง โดยมีผู้ดำเนินรายการอยู่บนเวที นั่งรวมกลุ่มกับแขกรับเชิญ  เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่  จุได้ประมาณ 500 คน โพเดียมพิธีกร ตั้งอยู่บนเวทีที่มีขนาดสูง ผู้เข้าประชุมสามารถมองเห็นเวทีและกลุ่มผู้บรรยายได้ชัดเจน  และใช้จอนำเสนอขนาดใหญ่ 3 จอ ดังนั้น ผู้อยู่ด้านข้างซ้าย-ขวา ก็มองเห็นจอได้ชัดเจนเช่นกัน

 

 Photobucket

 

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับเปิดการประชุม  งานประกวดแข่งขันฯ โดยช่วงแรกของงานจะเป็นพิธีเปิด เสร็จจากพิธีเปิด บนเวทีจะหยุดใช้งานชั่วคราว เก้าอี้ทั้งหมดจะปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มการประกวดแข่งขันฯ เป็นกลุ่ม ๆ  มีจอภาพขนาดใหญ่เพียง 1 จอ แต่สามารถมองเห็นในระยะไกลได้   หากมีการนำเสนอบนเวที จะเห็นผู้นำเสนอได้ชัดเจนและมองเห็นป้ายเวทีตลอด เพราะจอนำเสนอยกสูงขึ้น  ข้อจำกัดคือ ผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าใกล้จอซ้ายมือ จะต้องเงยหน้า อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมครั้งนี้ ใช้เวทีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  โพเดียมพิธีกรจะอยู่ด้านล่าง

 

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับเปิดการประชุม และมีการนำเสนอบนเวที ข้อจำกัดของการจัดเวทีในครั้งนี้คือ  ช่วงเวลาเปิดประชุม โต๊ะสำหรับประธานเปิด เมื่อประธานนั่งบรรยายจะบังป้ายเวทีด้านหลังและจอนำเสนอซึ่งอยู่กลางเวที  วิธีการปรับเปลี่ยนคือ เมื่อมีการนำเสนอให้เลื่อนโต๊ะผู้นำเสนอไว้ด้านข้าง  โพเดียมสำหรับพิธีกรอยู่ด้านขวา ตรงกันข้ามกับชุดรับแขก ทำให้พิธีกรสามารถสังเกตเห็นความพร้อมของประธานหรือการส่งสัญญาณจากผู้จัดประชุมได้ง่าย

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับการประชุมรับทราบนโยบาย   เวทียกสูง  โพเดียมพิธีกรอยู่ด้านซ้ายมือ ดังนั้น ชุดรับแขกจะอยู่ด้านตรงกันข้าม  ข้อจำกัดของการจัดประชุมครั้งนี้คือ  เก้าอี้สำหรับผู้เข้าประชุมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ติดตามและผู้เข้าประชุมที่หน่วยงานส่งมาเพิ่ม โดยไม่ได้แจ้งผู้จัดประชุม   ด้านข้างทั้งซ้ายหรือขวาของที่นั่งไม่มีทางเดินตั้งโต๊ะติดผนัง  ฉะนั้นทุกคนจะเข้าที่ประชุมต้องผ่านทางเดินตรงกลางที่จัดไว้  จอภาพนำเสนออยู่กลางเวที เลื่อนขึ้น-ลงได้โดยการควบคุมของช่างประจำห้องประชุม

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับการประชุมเปิดงานในที่โล่งกว้าง และมีการจัดนิทรรศการเป็นบู๊ธเรียงรายใกล้กับเวที  ผู้เข้าประชุมจะประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โพเดียมอยู่บนเวที ใช้สำหรับประธานกล่าวเปิด การเปิดประชุมครั้งนี้ประธานยืนกล่าวเปิดงาน และมีโพเดียมสำหรับพิธีกรอยู่ด้านล่างขวามือ  เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมงานจึงมีอยู่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น  สำหรับผู้สนใจจะร่วมงานก็สามารถยืนสังเกตการณ์อยู่รอบ ๆ ได้  เสียงของการเปิดการประชุมหรือขณะจัดงาน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะดึงให้ผู้คนสนใจและเข้ามาร่วมงานประชุม

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับการประชุมและนำเสนอผลงาน ป้ายเวทีใช้แผ่นไวนิลพิมพ์ข้อความนำมาติดกับฉากด้านหลัง  การจัดดอกไม้ด้านข้าง หากมองจากด้านหน้าหรือด้านข้างจะดูสูงและรกพอสมควรและจัดด้วยดอกไม้สด การจัดงานครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน จึงทำให้จะต้องเปลี่ยนดอกไม้บางส่วน ในวันหลัง ๆ แม้ว่า ห้องประชุมจะเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และเป็นห้องประชุมที่ไม่ใช่ของโรงแรม ห้องนี้ใช้สีโทนแดงเลือดหมูตลอดทั้งห้องและทั้งงาน (ผ้าคลุมโต๊ะ)

 

 Photobucket

 

Photobucket เป็นเวทีสำหรับการประชุมงานวิชาการ มีจอนำเสนอแบบวางด้านข้างหรือปรับตามความต้องการ ไม่มีจอติดผนัง/เพดานเหมือนกับห้องประชุมอื่น  ข้อจำกัด ป้ายเวที ถ้าเป็นข้อความยาวหรือจำนวนบรรทัดมาก เมื่อผู้บรรยายนั่งจะบังข้อความบางส่วน เมื่อปิดไฟให้จอนำเสนอชัดยิ่งขึ้น ก็จะมองไม่เห็นผู้บรรยาย  และห้องประชุมนี้มีพื้นต่างระดับ ขณะก้าวออกจากประตู หากไม่ระวัง ผู้เข้าประชุมอาจจะต้องเจออุบัติเหตุได้ง่าย  การจัดดอกไม้บนโต๊ะผู้บรรยายใช้ดอกลิลลี่ที่มีกลิ่น

 

รูปแบบเวทีการประชุมทั้งหมดข้างต้น  ได้นำเสนอความคิดเห็นที่เกิดจากมุมมองส่วนตัว โดยการจัดเวทีประชุมแต่ละสถานที่  ข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการประชุมจะนำเอาจุดเด่นของแต่ละสถานที่มานำเสนอให้ผู้เข้าประชุมเกิดความพึงพอใจที่สุด สำหรับข้อจำกัด  ผู้จัดประชุมต้องร่วมกันหรือปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะการจัดประชุมแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ต้องการเวทีขนาดใหญ่   จอนำเสนอเด่น  จำนวนผู้เข้าประชุมน้อย  มีการแจกโล่รางวัลบนเวที  มีกิจกรรมด้านล่างเวที  ใช้เวทีเฉพาะเปิดงาน เหล่านี้เป็นต้น  ดังนั้น ข้อมูล องค์ความรู้เรื่องเหล่านี้ต้องถูกรวบรวม ประสบการณ์จากการทำงานจะบอกความก้าวหน้า  ข้อคำร้องแนะนำจะช่วยในการพัฒนา ก้าวสู่การเป็น .. ผู้จัดประชุมมืออาชีพPhotobucket 

 
(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)
 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่ 29  ตุลาคม  2553
เขียนจากประสบการณ์เป็นผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุม
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket  Website อาชีพเลขานุการ 
Photobucket  Blog อาชีพเลขานุการ
Photobucket  ทำไมต้องมีห้องประชุม
Photobucket  การจัดประชุม สำหรับ 2,500 คน
Photobucket  รูปแบบต่าง ๆ ของการจัดเวที
Photobucket  การจัดเวทีประชุม
Photobucket  การจัดโต๊ะประชุมแบบห้องเรียน (Classroom)
Photobucket  การจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน
Photobucket  "เลขานุการ"  อาชีพสงวนสำหรับคนไทย
Photobucket  เมื่อต้องรับหน้าที่..พิธีกรบทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

Photobucket หน้าหลัก