stenography

 stenography
เรื่อง : ภาพประกอบ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ (22 พฤษภาคม 2552)


 

 

ก่อนหน้านี้ได้เขียนเรื่อง ชวเลขกำลังจะตาย !  เกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ข้อที่ทำให้การเขียนชวเลขหมดความสำคัญ  กลับได้รับแจ้งจากคนที่รู้จักกันบอกว่า  มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งเกิดสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องการเขียนชวเลข ช่วยหาเอกสารเริ่มต้นฝึกหัดเขียนตั้งแต่ตัวอักษร ก เป็นต้นไป

อีกเช่นกัน เลขานุการบางท่านที่ทำอาชีพนี้ โดยไม่ได้ผ่านการฝึกเขียนชวเลขมาก่อนก็เห็นความจำเป็นขึ้นมา แต่ course ในการอบรมเรื่องนี้ ก็เสาะหาได้ยากยิ่งนัก  หากเลขานุการท่านใดสนใจอยากจะเรียน คิดว่า ลองสอบถามสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล อาจจะมีบุคลากรที่ยังมีทักษะด้านนี้ เหลืออยู่พอสมควร หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผ่านผู้เขียนได้ ยินดีจะเป็นตัวกลางประสานให้หากเป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายคนเขียนชวเลขอยู่
 

ผู้เขียนได้พบ keyword สอบถามว่า  ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร  ปะปนมากับคำว่า  เลขานุการ  ซึ่งมีการพิมพ์คำนี้ในเว็บของ google นับถึงวันนี้  2,280,000 ผลการค้นหา (21 พ.ค. 2552)  ก็เลยมานึกทบทวน ถ้าแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เผื่อจะช่วยผู้ที่ search คำนี้ได้ 

ชวเลขเป็นภาษาเขียนสำหรับอาชีพเลขานุการ บ้านเรามีรูปแบบที่เคยใช้กันอยู่ 2 แบบคือ  ชวเลขเกร็ก และชวเลขปิทแมน  ต้นตำรับมาจากสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพณิชยการ ในระดับอาชีวศึกษา ใกล้เคียงกันก็คงจะเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนทาง commerce   แล้ว..
 

 Photobucketชวเลขเป็นประโยชน์สำหรับเลขานุการอย่างไร

bottom ชว แปลว่า เร็ว  เลข ในที่นี้ลดรูปมาจากคำว่า  เลขา ที่แปลว่า  ตัวอักษร การเขียน   ความหมายคือ การเขียนตัวอักษรอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องหมาย (ผู้เขียน)  ดังนั้น ประโยชน์อย่างแรกก็คือ  จะช่วยให้เลขานุการจดบันทึกได้รวดเร็วขึ้นเพราะใช้ชวเลขช่วย อย่าลืมนอกจากแต่ละตัวอักษรจะเขียนได้สั้นแล้วยังมีคำย่อที่ช่วยย่นย่อคำหรือประโยคได้อีก  ให้นึกถึงภาพที่เลขานุการจดไม่ทันแล้วต้องให้เจ้านายทวนประโยคหรือคำพูด ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ยิ่งเป็นการระบุตัวเลข เช่น  จำนวนเงิน วัน เวลา  จะผิดพลาดไม่ได้เลย
 

bottom ภาพเลขานุการเตรียมสมุดบันทึกเล่มเล็ก, ดินสอหรือปากกา พร้อมที่จะจดบันทึกตามคำบอกของเจ้านาย  กับภาพเลขานุการยื่นหรือวาง เครื่องบันทึกหรือเครื่อง mp3 ต่อหน้าเจ้านาย  ความรู้สึกทั้งสองภาพนี้น่าจะตอบคำถามที่ชวนให้คิดนี้ได้พอสมควร
 

bottom ทุกอย่างที่เป็ manual (ใช้มือ) กับการต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ  วิธีการใด เตรียมตัวได้รวดเร็ว คล่องตัว กว่ากัน  สมุด ปากกาดินสอ กับเครื่องบันทึกเทปหรือ mp3  อย่างไหนที่หยิบหาใกล้ตัวได้ง่ายและเร็วกว่า หากคำตอบของคุณเป็นเครื่องมือฯ  ชวเลขก็ต้องหมดความจำเป็นแน่นอน

 

 Photobucketbottom การสรุปความอย่างย่อกับการจดบันทึกเกือบทุกรายละเอียด
เมื่อนำมาถอดความแล้วพิมพ์ต้นฉบับหรือผลิตเป็นเอกสาร สาระสำคัญจากทั้งสองทางเลือกอันไหนที่ทำให้โอกาสข้อมูลผิดพลาดมากกว่า  คุณรู้คำตอบสำหรับทางเลือกนั้นแล้ว....
 

bottom การจดบันทึกเรื่องที่เป็นความลับของเจ้านายหรืองานที่รับผิดชอบ   ตัวชวเลขผู้จะแปลหรือเข้าใจได้ ก็ต้องเป็นผู้เคยฝึกหรือเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน  หากจะหาคนปล่อยข่าวหรือข้อมูลลับเหล่านั้น ไม่ใช่เจ้านายกับทีมเลขานุการ  บุคคลที่สามน่าจะสืบเสาะหาได้ไม่ยากนัก
 

bottom การประชุมหรือการจดบันทึกบางเรื่อง  เจ้านายอาจจะไม่อนุญาตให้มีการบันทึกด้วยเครื่องบันทึกแบบใดทั้งสิ้น ทางเลือกระหว่างการ short note กับ shorthand วิธีใดเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากัน...

bottom การกรอกใบสมัคร ในช่องความสามารถพิเศษ
สำหรับการใช้ชวเลขภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้พิจารณาใบสมัครของแผนกบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบ จะมองข้ามเชียวหรือ! อีกเรื่องที่ลืมไม่ได้คือ ความเร็วต่อนาที (speed) ต้องระบุให้ชัดstenography

 

bottom แหล่งงานของรัฐ ที่ระบุ หน่วยงานและตำแหน่งงานชัดเจนยังมีในบ้านเราได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข  กลุ่มงานชวเลข  ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยังมีการประกาศรับสมัครงาน  เจ้าหน้าที่ชวเลข

bottom ชวเลข สามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกได้ ไม่ว่า จะเป็นนักข่าว, ผู้สื่อข่าว,  ผู้จดบันทึกในศาล, พนักงานสำนักงาน, พนักงานรับโทรศัพท์ เป็นต้น
 

ประโยชน์ของชวเลขที่กล่าวถึงทั้งหมด อาจจะไม่ใช่คำตอบท้ายสุดของผู้มีความรู้และเขียนชวเลขได้  นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดสำหรับการทำงาน  ชวเลขเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะฝึกเช่นเดียวกับการพิมพ์ ยิ่งฝึกมาก ก็เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น เหมือนคนที่พิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยการสัมผัสนั้นเอง  ผู้เขียนเคยตั้งสังเกตเกี่ยวกับทักษะการพิมพ์ดีดและเขียนชวเลข มันมีทิศทางที่ไปด้วยกันคือ หากพิมพ์ดีดได้คล่องก็เขียนชวเลขได้เร็วเช่นกัน เมื่อไปเจอบทสัมภาษณ์ของ คุณโก้ มิสเตอร์แซ็กแมน เจ้าของเพลงดังฟังได้ไม่เบื่อ ภาวนา  บอกไว้ในนิตยสาร ดิฉัน  ว่า เป็นคนที่พิมพ์ดีดได้เร็วถึงนาทีละ 120-130 คำต่อนาทีและได้เกรดเอชวเลข เช่นเดียวกัน  จึงน่าจะเป็นข้อยืนยันสำหรับข้อสังเกตของผู้เขียนได้พอสมควรในเรื่อง  ชวเลข p  

  

อ้างอิง
1.  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, http://www.senate.go.th/igc/pdf-book/stru4.pdf (22 พฤษภาคม  2552)
2.  สำนักงานเลขาธิกาสภาผู้แทนราษฎร,   http://www.parliament.go.th/parcy/house_index.php?item=0107&doc_id=3947 (22 พฤษภาคม  2552)
3. เปิดใจ  นิตยสารดิฉัน  ฉบับที่  768  วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2552
4.  search keyword ชวเลข   http://www.google.co.th/  (22 พฤษภาคม  2552)
5.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545

 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
bottom Website อาชีพเลขานุการ 
bottom Blog อาชีพเลขานุการ
bottom เขียนชวเลขให้เก่งทำอย่างไร
bottom นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
bottom ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร
bottom ชวเลขกำลังจะตาย


 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
 


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่
 pomdvt@hotmail.com 

 bottom  หน้าหลัก (Home)