Photobucket
   เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (25 พฤษภาคม 2552)
 Photobucket
  


 

จากบทความ “ระวังภาษา (เกือบ) ทั่วโลกกำลังจะตาย”  ‘United  Nation Information Center หรือ UNIC เป็นหน่วยงานหนึ่งของ สหประชาชาติ เปิดเผยว่า ภาษาจำนวน 5,900 ภาษา ทั่วโลกอาจอยู่ในภาวะวิกฤตจนถึงขั้นสูญพันธุ์ ก่อนปลายศตวรรษที่ 21  ก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่ 21 เมื่อไหร่ จะมีเพียง 600  ภาษาเท่านั้นที่อยู่รอด’  รวมทั้งหมดภาษาในที่นี้คือ ภาษาที่ใช้ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

วกมาถึง อาชีพเลขานุการ ก็มีภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้คือ  ชวเลข (shorthand) เป็นภาษาเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วโลก มีใครพอจะนึกถึงอาชีพอื่นที่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้หรือไม่   ชวเลขยังมีใช้กันอยู่ในบ้านเราคือ  ปิทแมน (Pitman Shorthand) และ เกร็ก (Gregg Shorthand) ทั้งสองรูปแบบนี้สามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้ที่  http://pimporn.omniglot.com/writing/shorthand.htm   ซึ่งผู้เขียนผ่านประสบการณ์เรียนและฝึกชวเลขแบบเกร็ก ภาษาอังกฤษและที่แปลงเป็นชวเลขภาษาไทยด้วย  

 

 shorthand


อย่างที่กล่าวข้างต้น  ชวเลข ก็เป็นภาษาชนิดหนึ่ง แต่เป็นภาษาเขียน ซึ่งอาจจะหลุดออกไปจากภาษาที่ใช้อยู่ในโลก เช่นเดียวกันกับภาษาอื่น ๆ
  อะไรเป็นสาเหตุทำให้ชวเลขกำลังหมดความสำคัญสำหรับอาชีพเลขานุการในบ้านเรา

 

bottom อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ  เครื่องบันทึกข้อความแบบพกพา ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขั้นตอนการใช้งานง่าย   ต่อมาก็เป็นเครื่องบันทึกและถอดข้อความ หากจะต้องนำข้อความที่บันทึกไว้ไปถอดความที่สำนักงานซึ่งก็ใช้งานได้ง่าย   ล่าสุด ปัจจุบันมีเครื่องเล่น MP3 และ MP4 ที่สามารถบันทึกได้ทั้งเสียงและภาพ  ฉะนั้น จึงเป็นข้อสังเกตที่ว่า  ชวเลข ถูกไล่ล่าด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ท้ายที่สุดตอนนี้ อุปกรณ์ฯดังกล่าวก็ถูกแทนที่ด้วยวัสดุสำนักงานที่ทันสมัยกว่า เช่น  MP3 และ MP4 เป็นต้น
 

bottom การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทำหน้าที่แทนเลขานุการ ได้แก่ การใช้โปรแกรมการเขียนชวเลข (shorthand) ตัวอย่างเช่น shorthand writing on stylus keyboard,  การบริการ e-secretary บนโทรศัพท์มือถือ (mobile),  การบริการของสำนักงานเสมือน (office virtual) หรือการจ้างบริการเลขานุการ  ฉะนั้น อย่าไปถามถึงชวเลขกับคนสมัยใหม่กลุ่มนี้ เพราะอาจจะเจอคำถามกลับที่ว่า  “แล้วมันเป็นอะไรหล่ะคุณป้า”  ทั้งที่ บางทีเทคโนโลยีเหล่านั้นทำได้แค่ งานนัดหมาย  ซึ่งเป็นเพียงแค่งานส่วนหนึ่งของงานเลขานุการเท่านั้น

 

shorthand
 


bottom การใช้ชวเลขในการทำงานของเลขานุการ  ซึ่งไม่ได้ฝึกจนเป็นนิสัย เมื่อไม่ได้การฝึกฝนการจดบันทึกก็ทำได้ช้าและอาจจะเกิดข้อผิดพลาด  เมื่อเลขานุการหันไปใช้วิธีการอื่นที่ง่ายกว่า คล่องกว่า ชวเลขก็หมดความจำเป็นไปในที่สุด  นี่คือ อีกเหตุผลจากอดีตนักศึกษาหลายคนที่เคยผ่านการเรียนและฝึกการเขียนชวเลขมา


bottom การรับสมัครตำแหน่งเลขานุการในปัจจุบัน  ไม่ระบุเจาะจง สำหรับผู้จบทางด้านเลขานุการโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้  และเลขานุการกลุ่มใหม่นี้ ก็ไม่เห็นถึงความจำเป็นในการใช้ชวเลขในการใช้จดบันทึก อาจจะโดยสาเหตุไม่ได้มีความรู้เรื่องชวเลขหรือเห็นว่า ใช้ความสามารถด้านอื่น ๆ ได้ ไม่ว่า จะเป็นการบันทึกแบบ short-note หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแทน 

 

Photobucket

 

bottom ตำแหน่งทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ  เช่น  ผู้ช่วยผู้บริหาร (executive assistant),  พนักงานสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการหรือตำแหน่งงานในหน่วยงานของรัฐก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อตำแหน่งนี้  แต่ใช้ชื่อตำแหน่งงานอื่นทำหน้าที่เลขานุการในสำนักงานแทน  ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ไม่ได้มีพื้นฐานหรือไม่เห็นความจำเป็นในการใช้ชวเลข   


bottom ขาดบุคลากรและสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในการใช้ชวเลข เนื่องจากสาขาเลขานุการ ไม่ได้เป็นสาขาที่อยู่ในความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่เห็นความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเหล่านี้ และหากเป็นสถานศึกษาของรัฐ ก็ให้บุคลากรเหล่านี้ไปทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแทน  ดังนั้น คนกลุ่มนี้ก็ต้องหลุดพ้นไปจากวงจรของอาชีพไปทีละคนสองคน จนหมดไปในที่สุด


bottom การจดชวเลขต้องมีวัสดุสำนักงานชนิดอื่นใช้ประกอบ  เช่น  สมุดจดบันทึก ปากกาหรือดินสอที่จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม ชวเลขแบบปิทแมน  ก็ต้องใช้ดินสอเท่านั้น
 

จากหลาย ๆ เหตุผลข้างต้น  ทำให้การเขียนชวเลขในบ้านเราหมดความสำคัญ เช่นเดียวกับ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานหลายชนิดก็ไม่เป็นที่ต้องการในตลาด  มีสิ่งอื่นเข้ามาแทน เนื่องจากใช้ง่าย สะดวก พกพาได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องดูแลรักษาให้ยุ่งยาก  ราคาถูก ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดอื่นมาพ่วงอีก ทั้งมีบริการหลังการขายที่ดี นั่นคือหลากหลายเหตุผล  ทำให้ คนทำงานในสำนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย ที่หันไปทางไหนก็เห็นแต่ไอที เป็นสิ่ง  must do ไปเสียทั้งหมดp

 

อ้างอิง:
1.  สุทธาสินี  จิตรกรรมไทย,  ระวังภาษา (เกือบ) ทั่วโลกกำลังจะตาย, หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2552

2.  shorthand writing on stylus keyboard,  http://www.youtube.com/watch?v=-ZCGKqjTqvE
(20 พ.ค. 2552)
3.  writing shorthand,  http://www.omniglot.com/writing/shorthand.htm 
(20 พ.ค. 2552)
4.  gregg shorthand,   http://gregg.angelfishy.net/ 
(20 พ.ค. 2552)
 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
bottom Website อาชีพเลขานุการ 
bottom Blog อาชีพเลขานุการ
bottom เขียนชวเลขให้เก่งทำอย่างไร
bottom นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
bottom ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร
bottom ชวเลขกำลังจะตาย 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
 สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่
 pomdvt@hotmail.com 

 bottom  หน้าหลัก (Home)