Photobucket
 
     Text : Photo    นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (15 ตุลาคม  2552)


 

หัวข้อนี้จะพลาดไม่ได้ ต้องขอแจม (blog exteen.com) เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องทำงานในสำนักงาน สัมผัสถึงกระแสที่ทั้งคนทั่วไปและสื่อเล่นกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดจาก Climate Change กับโลกใบนี้ เฉพาะปี 2009 ค่อนปีมานี้ นับแบบไม่มีข้อมูลเชิงลึกอะไรก็เดาเอาว่าน่าจะมากกว่า 30 เหตุการณ์ขึ้นไป ทั้งยังเหลือเวลาสิ้นสุดปีนี้ไม่ถึง 3 เดือน ก็กลัวว่าจะมีอะไรที่จะทำให้ ต้อง After Shock  และ Future shock ได้อีก

สาเหตุที่เกิดทั้งหลายก็ไม่ต้องโทษใครอื่น มนุษย์ เป็นผู้กระทำแล้วต้องรับผลของการกระทำนั้น ถ้าพูดคำว่า มนุษย์ จะไกลตัวเกินไป ใกล้ที่สุดก็คือ  ตัวเรานั้นแหละ 
“ตัวดี”
  ตามกระแสเพียงคำพูด ความคิด แต่การกระทำม่กระเตื้องหรือสะดุ้งสะเทือนอะไรเลย  เรื่องนี้หากย้อนกลับลำตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไม่สายจนเกินไป  เริ่มกันเลยดีกว่า  เฉพาะในสำนักงานของคุณเลขานุการนี่แหละ ที่ว่า ช่วยกันลดโลกร้อนพูดกันปาว ๆ มีอะไรบ้างที่คุณตามกระแส แต่การกระทำมันสวนทางกัน

 


Photobucket
 

Photobucket ถุงผ้า ตอนไม่มีกระแส  มีถุงผ้าในบ้านแค่ 1 ใบ นาน ๆ ใช้ทีหิ้วของมาสำนักงานแทบนับครั้งได้ ตอนนี้มีถุงผ้ามากกว่าสิบใบ ไม่ได้หยิบใช้เลย จะซื้อของเครื่องใช้อะไรก็แถมก็แจกถุงผ้า ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นถูกคิดราคาเพิ่มไปเรียบร้อยแล้ว  ตกลงคุณจ่ายแพงขึ้น ช่วยกันใช้ทรัพยากร เพราะวัสดุที่จะทำผ้าต้องผ่านการปลูก การฟอกขาว หากโรงงานไม่มีระบบการผลิตที่ดีก็ปล่อยสารเคมีลงแม่น้ำลำคลอง สิ่งมีชีวิตถูกทำลาย โอ้ย!...เรื่องยาว  คราวหน้าคราวหลัง ต้องตัดใจและปฏิเสธการรับหรือเพิ่มจำนวนถุงผ้า และกลุ่มคำ (Save the World, I’m Not a Plastic Bag, Save Earth, Save earth Save us, Stop Global Warming, the clever baggers, Nothing on me is plastic, One less plastic bag, Recycles Do it Twice) ที่ติดอยู่บนถุงบ้า (ผ้าลดโลกร้อน) เหล่านี้ควรทำให้ผู้ใช้ กระตุกมากกว่าสะกิด

 

 Photobucket

 

Photobucket กระดาษ   ช่วยลดโลกร้อนทำอย่างไร คำตอบมาตรฐานที่ได้ยินได้ฟังคือ ใช้กระดาษ Reuse (กระดาษใช้ทั้งสองหน้า)  Recycle (กระดาษโทนสีน้ำตาลอ่อนหรือรูปแบบอื่น) และ Reduce ดการใช้  ประการสุดท้ายนี่แหละ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสาร มักมีจุดบอดไม่สามารถจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบได้ แม้จะมี หลักและทฤษฎีเกิดขึ้นสำหรับงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น QC,  5ส.  Paperless (สำนักงานไร้กระดาษ)  และระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย เช่น Internet, Intranet, OA office, Virtual office, Green office แต่ท้ายที่สุด ก็ยังพบกองกระดาษเต็มไปหมด กลายเป็นว่า นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัย ซื้อระบบไอทีที่รวดเร็ว แต่ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ยังคงเดิมเปลี่ยนแปลง  นึกดูว่า จะสิ้นเปลืองอีกเท่าไร ทั้งเพิ่มการใช้วัสดุของเดิม วัสดุชนิดใหม่ที่ทันสมัย  รวมกันอยู่ในห้องที่ปรับอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศแม้จะดีสักแค่ไหนก็ตาม น้ำยาเคลือบกระดาษ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ ผงฝุ่นที่เกาะ  ใครมองจุดนี้บ้าง....ต้นทุนค่ารักษา พยาบาลสำหรับพนักงาน

 

 PhotobucketPhotobucket อีเมล  มีหลายคนบอกว่า อีเมลช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการส่งข่าวสาร แทนจดหมาย ต้องไปส่งที่ไปรษณีย์ เสียค่าซอง ค่าแสตมป์และค่าส่ง  อีเมลสะดวกจนมีบางบริการเช่น โทรเลข ต้องปิดตัวไปตามยุคสมัย และไปรษณีย์ต้องปรับลุคและ Position  ของตัวเองขนานใหญ่   แทนการใช้โทรสาร (Fax) ที่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ไปยังปลายทาง ค่าเครื่องโทรสาร ค่ากระดาษที่ต้องพิมพ์ไม่นับรวมเครื่องโทรสารบางรุ่นที่จะต้องพิมพ์สรุปออกมาอีกแผ่นเมื่อรับหรือส่งโทรสาร อีเมลช่วยขจัดปัญหา ช่วยแก้ไขเรื่องความรวดเร็ว ประหยัดและเอกสารชัดเจนเหมือนต้นฉบับ  แทนการใช้เครื่องโทรศัพท์ ช่วยในการติดต่อที่ไม่ต้องเผชิญหน้า ลดบรรยากาศตึงเครียดได้ในระดับหนึ่ง โดยการใช้สำนวนภาษาแทนคำพูด  ทั้งหมดคงเป็นเพียงบางส่วนยังสาธยายไม่ครบสำหรับคุณประโยชน์ของอีเมล  ในมุมตรงกันข้าม ก็พบเช่นกันว่า   มีการใช้อีเมลเพื่องานส่วนตัวมากกว่าการทำงาน   เป็นแหล่งโฆษณาขายสินค้าและบริการในเวลาทำงาน   เป็นที่รับเอาไวรัสมากหน้าหลายตาเข้ามาไว้ในระบบเครือข่ายสำนักงานโดยที่ผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปเปิดอีเมลของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้า และที่พบบ่อยก็คือ  Forward mail  ทำให้คนในสำนักงานใช้เวลาตรงนี้นับรวมกันภายในสัปดาห์ ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินก็ทำให้หลายบริษัทใหญ่ ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนทีเดียว ไม่ว่าจะนำเอา “monitoring software”  ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้นายจ้างสามารถติดตั้ง เพื่อคอยสอดส่องดูแลการใช้งานของลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานไม่ใช้ในเรื่องส่วนตัว ซึ่งในที่นี้องค์กรจะกำหนดอีเมลให้กับพนักงานเองหรือออกมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมา  สรุปแล้ว อีเมลก็ไม่ได้แตกต่างจากจดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ ที่ทุกอย่างจะคล้ายกับเหรียญที่มีสองด้านเสมอPhotobucket แผ่นป้ายไวนิล
ประการหลังสุด เริ่มลามเข้ามาในสำนักงานและเตะตาบ่อยและถี่ขึ้น     ตอนนี้ไปทางไหนแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง หรือการจัดนิทรรศการต่าง ๆ  ทั้งของหน่วยงานราชการหรือเอกชน  จะพบเห็น แผ่นป้ายไวนิลพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพ แทนป้ายที่ทำด้วยไม้อัด ผ้าหรือกระดาษ หากผู้รับผิดชอบมีหัวทางศิลปะหรือรู้จักเลือกรูปแบบก็ได้งานที่สวยงาม มองแล้วประทับใจผู้พบเห็น หากไม่เป็นงาน ก็จะได้แต่ภาพรกรุงรัง ไร้รสนิยม พิลึกกึกกือ เกิดทัศนียภาพไม่ชวนมองในพื้นที่ โชว์ภาพรก (ลักษณ์) และสร้างความประหลาดปนแปลกใจกับผู้มาเยือน   บางหน่วยงาน ทำป้ายโดยคำนวณต้นทุนเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายอย่างไหนประหยัดกว่าและนำไปใช้ในคราวต่อไปได้ ก็เป็นตัวอย่างที่น่าเลียนแบบ เช่น  ป้าย  “ยินดีต้อนรับ” ไม่ระบุชื่อ  ป้าย  “ให้ใช้เส้นทางนี้”  พร้อมลูกศรของสถานีตำรวจจังหวัดหนึ่งทำขึ้นเนื่องจากมีการปิดเส้นทางบ่อยครั้ง ทั้ง ม็อบพืชผลการเกษตร ม็อบสี (ต่าง ๆ)  ม็อบเพราะอยากจะม็อบ ฯลฯ  ทั้งนี้ การทำแผ่นป้ายทำได้ง่าย รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องใช้เวลาคอยนานหลายวันเหมือนเมื่อก่อน  ดังนั้น จึงเท่ากับช่วยกันเร่งการใช้พลังงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า จะเป็นแผ่นพลาสติก  สี น้ำมันรวมถึงวิธีการกำจัดหรือทำลายป้ายเหล่านี้หลังเลิกใช้ ที่จะส่งผลต่ออากาศและสภาพแวดล้อมมากเพียงใดสุดแสนจะคาดเดา นี่ยังไม่นับรวม ต้นทุนสิ่งของเหล่านี้ที่สูงกว่าเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ของนำเข้า  คงไม่ต้องถามซ้ำอีกแล้วว่า  “ต้นตอที่ทำให้  Climate Change และโลกร้อนทั้งใบนั้นเป็นใครกันแน่..!”p,p (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)
 

 

อ้างอิง :
พิมพร  ศะริจันทร์  เลขานุการกับกระแสโลกร้อน  (8 ตุลาคม 2552)
http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2008/envelopment.htm 
พิมพร  ศะริจันทร์  วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน (8 ตุลาคม 2552) http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2009/copier.htm

พิมพร  ศะริจันทร์  ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค (8 ตุลาคม 2552) http://pimporn.nsdv.go.th/commerce/text2008/office.htm


บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket Website อาชีพเลขานุการ   
Photobucket Blog อาชีพเลขานุการ
Photobucket การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย
Photobucket ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ
Photobucket เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร
Photobucket paperwork records information ในงานเลขานุการ
Photobucket เลขานุการ! .. หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นต่อ  Climate Change
Photobucket คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่
Photobucket เลขานุการกับกระแสโลกร้อน
Photobucket วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน
Photobucket ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค

 

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์ 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่  8 ตุลาค 2552
เขียนจากการรณรงค์ใน exteen.com เรื่อง Climate change ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่
 pomdvt@hotmail.com 

  Photobucket  หน้าหลัก (Home)