บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ (paper clip)

   เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  (1 พฤษภาคม 2552)


 

ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)  หรือ เรียกติดปากว่า ลวดเสียบ เป็นวัสดุสำนักงานที่ใช้กันมานาน และเป็นวัสดุสิ้นเปลืองของระบบราชการคือ ใช้แล้วหมดไป  ก่อนหน้านี้ เคยสังเกตว่า หน่วยงานที่มีลวดเสียบกระดาษแบบนี้คงไม่พ้น  หน่วยการเบิกงบประมาณของคลังจังหวัด  งง! ..หล่ะซิว่า มันเกี่ยวอะไรกัน
 

Photobucket
 

botoom คลังจังหวัด จะให้หน่วยงานต่าง  ๆ เสนอเอกสารในการเบิกเงินงบประมาณของราชการ โดยแบบฟอร์มที่เราเรียกติดปากว่า ฎีกา หนึ่งแผ่นต่อการเบิกแต่ละรายการซึ่งจะมีจำนวนรายการเบิกมากน้อยแล้วแต่กรณี  เอกสารแบบฟอร์มนี้จะต้องมีสำเนาซึ่งจะต้องใช้ลวดเสียบกระดาษคลิบเอกสารเหล่านี้ไว้ เจ้าหน้าที่จะระบุว่า ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีฎีกานี้มากจำนวนลวดเสียบก็ต้องใช้มากเป็นเงาตามตัวไปด้วย  จึงไม่น่าแปลกใจว่า หน่วยงานแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่มีตัวลวดเสียบกระดาษมากที่สุดในตอนนั้น  

ปัจจุบันระบบการทำงานเปลี่ยนไปมีการตัดจ่ายเงินงบประมาณของทางราชากรกันผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบที่อาจจะติดปากผู้ทำงานสำนักงานที่เป็นของระบบราชการ ที่เรียกว่า
 GFMIS การนำฎีกาเบิกเงินงบประมาณก็เลิกไป ลวดเสียบกระดาษหมดความสำคัญคล้ายกับบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ก็ต้องปรับเปลี่ยนงานและพัฒนาตนเองให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกั


botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   ยังเป็นวัสดุสำนักงานที่ไม่ตกไปจากหิ้งร้านขายเครื่องเขียนหรือมุมขายวัสดุสำนักงาน   เรายังเห็นตัวลวดเสียบกระดาษแบบมาตรฐานสีเงินวาววับบรรจุใส่กล่องกองเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องมีในสำนักงาน  รวมถึงหน้าตาของมันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบ มีสีสันมากขึ้น ปรับเปลี่ยนหน้าตาเพิ่มมูลค่า ให้สะดุดตาพวกบ้าเครื่องเขียนและล่อให้คนกลุ่มนี้ติดกับ ควักสตางค์ซื้ออยู่มิได้ขาด  
 


pa
 

botoom สำนักงานยังใช้ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)    กันอยู่ถึงแม้จะมีวัสดุสำนักงานที่คิดค้นขึ้นมามากมาย ทั้ง กาว ลวดเย็บกระดาษ เชือก แฟ้มเก็บเอกสาร  ห่วง  หรือ คลิปหนีบกระดาษแบบต่าง ๆ  แล้วทำไมถึงยังใช้อยู่  น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่า ลวดเสียบกระดาษราคาไม่แพง  หาซื้อได้ง่าย  มื่อราคาถูก ความรู้สึกเสียดายก็ลดลง  ไม่ค่อยจะสะกิดให้สำนึกว่า เป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งของสำนักงาน   และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ลวดเสียบกระดาษเป็นวัสดุสำนักงานที่ใช้ได้สะดวกและง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน

botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   เหมาะกับเอกสารแทบทุกชนิดที่ต้องการจะคลิไว้ด้วยกัน เพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ หากมีจำนวนเอกสารเพิ่มมากขึ้นความยึดหยุ่นของลวดก็สามารถจะกดยึดให้กระดาษแนบติดไม่หลุดออกจากกันได้  นอกจากนี้ ลวดเสียบกระดาษก็สามารถ reused  นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าเอกสารเหล่านั้นได้เก็บรวบรวมเข้าไว้ในแฟ้มหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
 

paperclip
 

บทบาทของลวดเสียบกระดาษ (paper clip) วันนี้ได้เปลี่ยนไป...

งานสำนักงานส่วนใหญ่ นำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  สำนักงานยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การสั่งงาน การรายงาน การติดต่อประสานงาน  ทำให้ผู้คนติดต่อกันง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่พบปะหน้าค่าตากันน้อยลง  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานก็เริ่มเปลี่ยน  พบว่า มีชื่อวัสดุสำนักงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวัน อาทิ USB Hub, Card Reader, Handy Drive, SD card  เป็นต้น ดังนั้น ก็ถึงเวลาของลวดเสียบกระดาษ (paper clip) แล้วเช่นกันว่า จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นอะไรในยุคที่ทุกคนกำลังคิดว่า to die for IT   และแล้วของจริงก็แปรเปลี่ยนเป็น ของเสมือน (virtual) นั้นคือ
 

paperclip
 

botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   กลายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของสำนักงาน  ให้สังเกตรูปนี้ นำเอาลวดเสียบกระดาษ มาสื่อให้เห็นว่าเป็นออฟฟิศ ทั้งที่เป็นชื่อของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย


Photobucket
ถ่ายภาพจากวารสาร NEXT AGENDA
 

botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   กลายตัวเสียบบันทึกหรือโน้ต  ที่เอาเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความที่เด่นโดนใจ มาออกแบบให้ดูแล้วสะดุดตาในนิตยสาร วารสารต่าง ๆ  ยังหลงเหลือเค้าประโยชน์ของลวดเสียบกระดาษว่า เกี่ยวข้องกับกระดาษและงานที่ต้องขีดเขียน
 

Photobucket


 

botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)  กลายมาเป็นตัวบอกทิปต่าง ๆ  บนจอคอมพิวเตอร์ ตัวการ์ตูนจะปรากฏและแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตือนเมื่อใช้งานบนโปรแกรมเวิร์ดหรือโปรแกรมอื่น ๆ

 

botoom ลวดเสียบกระดาษ (paper clip)   ด้วยตัวของมันเองทำหน้าที่  เก็บรวบรวมเรื่องราวที่คล้ายหรือเกี่ยวข้องกันมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อจะสื่อสารหรือเผยแพร่ ให้คนอื่นได้รับทราบ  เมื่อตัดเอาคำว่า  paper  ออกไป ก็ยังคงค้างความหมายเดิมไว้ นั้นคือคำว่า  clip   ดังนั้น  เราจึงพบเห็น รวมคลิปต่าง ๆ ทั้ง คลิปหลุด คลิปดารา คลิปประหลาดๆ แปลก ๆ  ที่เอามาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้เห็น สร้างความเสียหายและขัดแย้งให้กับทั้งเจ้าของคลิปและผู้นำมาเผยแพร่  ยิ่งมีเทคโนโลยีที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย   นี่คงจะเป็นบทสรุปอีกเรื่อง ที่ว่า ความตั้งใจของผู้ที่คิดค้น paper clip คนแรก ที่เห็นประโยชน์ของมัน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน  มันถูกใช้ไปในทางที่ผิด   คลิปก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียด น่ากลัวที่กลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนสำหรับผู้ที่ให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตโดยไม่รู้เท่าทันมัน
 

 paperclip
 

อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นคลิปที่ดี สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปจนถึงทุกชาติ เผ่าพันธุ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น  และเห็นคนที่สร้างและทำคลิปจำนวนมากเช่นกัน ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง  ซึ่งมีช่องทางและโอกาสในการแสดงออก ทำคลิปที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างกระแสร่วมกันในสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในโลกใบนี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสนับสนุนและสร้างคลิปเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ลบภาพที่ฝั่งติดตัวของคำว่า  คลิป  ให้เป็นด้านบวกให้ได้p

 

 บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto Website อาชีพเลขานุการ   
botto Blog อาชีพเลขานุการ
botto เครื่องเขียนที่ชื่อ ตลับชาด (inkpad)
botto เลขานุการกับ liquid paper
botto เครื่องเขียนที่มีชื่อว่า  treasury tags
botto บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ (paper clip)
botto กลับอีกด้านของกระดาษ post-it 

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 16 เมษายน 2552
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่
 pomdvt@hotmail.com 
 

ª  หน้าหลัก (Home)